Udskyder beslutning om reduceret betaling til brandfolk

Først på næste fredag skal politikerne i Vestsjællands Brandvæsens beredskabskommission tage stilling til en plan for genopretning af brandvæsenets økonomi. Beslutningen skulle ellers have været truffet i sidste uge, men beredskabskommissionen har besluttet at udskyde drøftelserne om det fremtidige budget til et ekstraordinært møde i næste uge.

Efter en årrække med underskud skal Vestsjællands Brandvæsen finde store besparelser på budgettet, og derfor har brandvæsenet udarbejdet en genopretningsplan for den samlede økonomi.

Planen indeholder forslag til besparelser på op til 2,9 mio. kr. om året, og blandt forslagene er, at deltidsbrandfolkene fremover ikke skal have udbetalt løn for tre timer, når de møder ind til en alarm, men ikke kommer med på udrykningen. Den betaling skal i stedet reduceres til en enkelt time.

Oprindeligt skulle planen have været behandlet på et møde i den fælleskommunale beredskabskommission i fredags. Men beredskabskommissionen besluttede, at der i stedet skal afholdes et ekstraordinært møde den 26. april 2019, hvor beredskabskommissionen mødes allerede kl. 07.30. Her skal der så tages stilling til både brandvæsenets budget for 2020 og genopretningsplanen.

Tillidsfolk havde ikke acceptere reduktion

Forud for sidste uges møde i beredskabskommissionen måtte beredskabsdirektør Helle Søeberg trække en del af beredskabskommissionens mødemateriale tilbage. I et bilag fra brandvæsenets operative afdeling var det således om reduktionen i betalingen til brandfolkene anført, at ”der er givet en forhåndstilkendegivelse fra de tillidsfolk der har været med i arbejdsgruppen på ledelsens forslag, som omhandler en nedgang i timetallet ved mødt ej kørt fra 3-1 time”.

Kort tid efter måtte beredskabsdirektøren imidlertid melde ud, at ”tillidsfolkene har ikke givet en forhåndstilkendegivelse omkring nedgang i timetallet ved møde ej kørt”, hvorefter sætningen om forhåndstilkendegivelse blev slettet fra bilaget.

Annonce