Kæmpe regnefejl i brandvæsens regnskab

Normalt vil man forvente, at revisorer er gode til at lægge tal sammen. Men hos Vestsjællands Brandvæsen har en sammentællingsfejl hos revisorerne ført til, at brandvæsenets værdi på papiret er blevet 6,7 mio. kr. for lav. Fejlen er nu rettet, og revisorerne har meddelt, at de ”som udgangspunkt føler sig trygge i forhold til rigtigheden af de øvrige dele af regnskabet”.

Vestsjællands Brandvæsens revisionsfirma, EY, meddelte tidligere på året brandvæsenet, at revisionen i en årrække havde registreret brandvæsenets materielle anlægsaktiver – f.eks. brandkøretøjer – forkert i regnskabet. Aktiverne var ifølge revisorerne blevet sat 3,4 mio. kr. for højt.

Konsekvensen var ganske dramatisk, for brandvæsenets egenkapital blev ændret til -3,9 mio. kr. En negativ egenkapital betyder, at passiverne er større end aktiverne.

Da Kalundborg Kommune – som varetager Vestsjællands Brandvæsens administration – regnede EY’s tal efter, viste det sig imidlertid, at revisorerne havde lavet en sammentællingsfejl. Aktiverne var dermed ikke på 21,8 mio. kr., men på 28,5 mio. kr. Så i stedet for en negativ egenkapital på -3,9 mio. kr. har brandvæsenet faktisk en positiv egenkapital på 2,8 mio. kr.

Vestsjællands Brandvæsen oplyser, at EY har taget det fulde ansvar for fejlen, og brandvæsenet konstaterer, at det trods alt er heldigt, at det er en fejl, som rækker regnskabet i den positive retning. Brandvæsenet tilføjer:

”EY har oplyst, at de som udgangspunkt føler sig trygge i forhold til rigtigheden af de øvrige dele af regnskab 2019, men for en sikkerheds skyld efterprøver det endnu en gang”.

Annonce