KL: Regeringens oplæg er blottet for mod

Regeringens oplæg til ny beredskabsaftale er blottet for mod til at styrke det kommunale redningsberedskab, og det er uhensigtsmæssigt, når al erfaring viser, at det primære beredskab har afgørende betydning, når der skal reddes liv og værdier. Sådan lyder meldingen fra Kommunernes Landsforening, der betegner det som bemærkelsesværdigt, at tanken om at styrke beredskabet kun slår igennem på det statslige niveau. Ifølge KL vil nedlæggelsen af støttepunkterne medføre en væsentlig forringelse af kommunernes indsatser i akutfasen.

KL ser positivt på den foreslåede styrkelse af Beredskabsstyrelsens vejledning og rådgivning til kommunerne, men foreningen mener ikke, at der er grundlag for den foreslåede styrkelse af tilsynet med kommunerne. Også tanken om at opbygge et evalueringsinstitut mener KL lyder fornuftig, ikke mindst i betragtning af, at der indenfor beredskabskredse længe har været talt om behovet for en øget forebyggelsesindsats. KL foreslår dog, at der overvejes alternativer til placeringen af evalueringsinstituttet.

I forlængelse af tankerne om øget forebyggelse ser KL imidlertid ikke sammenhængen mellem en styrkelse af Beredskabsforbundet og nedlæggelsen af informations- og oplysningspuljen under Beredskabsstyrelsen. KL ser positivt på, at informationer om brug af frivillige styrkes, men forstår ikke, at det skal ske på bekostning af denne pulje.

På grund af den korte høringsfrist er KL’s høringssvar til Forsvarsministeriet endnu ikke blevet behandlet politisk, og KL tager i sine kommentarer forbehold for den politiske behandling af sagen.

Annonce