Københavnske brandfolk er stærkt utilfredse med ledelsen

Ledelsen i Københavns Brandvæsen er diktatorisk, og brandvæsenets mangel på en personalepolitik går i høj grad ud over de menige brandfolk. Det var budskabet fra en større gruppe brandfolk, der i dag valgte at give udtryk for deres utilfredshed med ledelsen med en demonstration, hvor de gik gennem byen med sorte bind for munden. Demonstrationen endte på Hovedbrandstationen, hvor brandfolkene efter 15 minutters tavshed foran stationen afleverede et protestbrev til brandchef Jan Axlev.

Brandfolkene er først og fremmest utilfredse med, at brandvæsenet ikke har en personalepolitik. Ifølge brandfolkene er ledelsesstilen i brandvæsenet diktatorisk, og beslutninger bliver trukket ned over hovedet på brandfolkene uden forudgående drøftelser. Særligt i øjeblikket, hvor brandvæsenet gennemfører strukturændringer, har den manglende inddragelse af brandfolkene ført til stor frustation blandt de godt 650 brand- og ambulancefolk.

Brandvæsenets ledelse afviser kritikken fra medarbejderne. Ifølge brandchef Jan Axlev er brandfolkenes nuværende frustration helt normalt når en organisation er i gang med en forandringsproces, og brandchefen mener også, at brandfolkene har været inddraget i beslutningerne i forbindelse med strukturændringerne, ligesom han mener, at brandvæsenet har gjort en stor indsats for at informere medarbejderne om processen.

Annonce