Udbud i Region Hovedstaden: Falck blev den store vinder

Falck blev den store vinder af ambulanceubuddet i Region Hovedstaden. Redningskorpset får al ambulancekørslen med undtagelse af Frederiksberg og Vanløse, der går til Frederiksberg Brandvæsen, og indre København, der går til Samariten. Desuden får Falck den liggende sygetransport i tre af de fire områder. I København var der ingen bud på den liggende sygetransport, så den sendes i udbud igen.

Regionsrådet i Region Hovedstaden besluttede på sit møde tirsdag den 25. november hvilke leverandører, der de næste seks år skal køre ambulancer i hovedstadsområdet. Frederiksberg Brandvæsen skal køre på Frederiksberg og i Vanløse, det svenske Samariten Ambulans skal køre i en stor del af det indre København, inklusiv Nørrebro, Østerbro, Nordvest og Brønshøj, mens Falck skal køre ambulancer i den øvrige del af regionen.

Samtidig har regionsrådet taget stilling til, hvor mange ambulanceenheder, regionen skal råde over – altså antallet af ambulancer på gaderne. Regionsrådet har valgt et ensartet niveau, hvilket blandt andet betyder, at responstiderne i yderområderne bliver forbedret.

Desuden vil regionen sætte flere paramedicinere i ambulancerne, da regionsrådet ønsker, at kvaliteten af den behandling, der kan udføres allerede, når ambulancen når frem til patienten, skal forbedres.

”Vi har lagt vægt på at skabe et ensartet niveau for alle regionens borgere både med bedre responstider og flere paramedicinere. Lidt populært sagt rykker skadestuen i form af paramedicinere eller akutlæger ud til patienterne og starter behandlingen i hjemmet eller i vejkanten. Og med det gode kommunikationsudstyr mellem de nye ambulancer og hospitalerne sikrer vi, at patienterne med det samme bliver kørt til det rette hospital”, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen.

Udbuddet af den liggende sygetransport har været opdelt i fire delområder. Regionsrådet har tildelt Falck de tre områder – det fjerde område skal sendes i udbud igen, da der ikke var nogen bud på den liggende patienttransport i København og på Frederiksberg.

Annonce