Brandvæsen

Brandfolk lærte unge om fyrværkerisikkerhed

Sprængte fingre og grimme øjenskader. Vi kender alt for godt billederne af de voldsomme skader fra fyrværkeri, som vi desværre ser alt for mange af hvert år i forbindelse med nytåret. Ofte skyldes det uforsigtig omgang med nytårskrudtet, og mange af dem, som kommer til skade, er unge. Det vil Københavns Brandvæsen gøre noget ved, og derfor har brandvæsenet besøgt tre ungdomsklubber.

Præhospital

Ny sociolance skal rykke ud til socialt udsatte

Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Københavns Brandvæsen har sat gang i et fælles pilotprojekt med en såkaldt sociolance. Sociolancen kører ud til socialt udsatte mennesker, hvor det er vurderet, at der er brug for en socialfaglig indsats​. Sociolancen får base hos Københavns Brandvæsen på Tomsgårdens brandstation.

Brandvæsen

København bliver vagtcentral for Beredskab Øst

Københavns Brandvæsens alarm- og vagtcentral får fra årsskiftet udvidet sit dækningsområde betydeligt. En ny samarbejdsaftale betyder, at alarm- og vagtcentralen fremover også skal dække de fem kommuner, som er gået sammen i Beredskab Øst. I forvejen er der indgået aftale om, at den københavnske central skal dække Østsjællands Beredskab.

Præhospital

Lægeassistenter bytter plads med paramedicinere

Siden april i år har en gruppe paramedicinere fra Københavns Brandvæsen og lægeassistenter fra Region Hovedstadens Akutberedskab indgået i en udvekslingsordning. Paramedicinerne og lægeassistenterne har byttet plads i en måned af gangen, hvor de har overtaget hinandens opgaver – paramedicinerne har kørt akutlægebil og lægeassistenterne ambulance.

Brandvæsen

Brandvæsen har premiere på ny film om 2. verdenskrig

Ved kulturnatten på fredag har Københavns Brandvæsen premiere på en ny dokumentarfilm om brandvæsenet under 2. verdenskrig. Filmen er produceret af Københavns Brandvæsen, og flere pensionerede brandfolk, som deltog i de voldsomme begivenheder under krigen, medvirker. Filmen vises på Hovedbrandstationen hver halve time fra kl. 18.

Brandvæsen

Fondspenge til frivilligt beredskab

Med en donation på 400.000 kr. kan Københavns Brandvæsens frivilligenhed nu udstyre sin mobile behandlingsplads, så den er klar og fuldt funktionsduelig, når en ulykke sker, og de frivillige skal tage sig af tilskadekomne. Behandlingspladskøretøjet er tidligere indkøbt af Det Frivillige Supplerende Beredskab ved Københavns Brandvæsen, men køretøjet har manglet det nødvendige udstyr for at kunne bruges.