Driften af to brandstationer i udbud

Beredskab & Sikkerhed – der er det fælles beredskab for Randers, Favrskov og Djursland – har nu sendt driften af to brandstationer i udbud. Det er stationerne i Hinnerup og Hammel i Favrskov Kommune, som udbydes for en periode på tre år med opstart den 1. januar 2019. I dag driver Falck de to stationer.

Falck driver fem af de 15 brandstationer, der hører under Beredskab & Sikkerhed, og stationerne i Hammel og Hinnerup er nu sendt i udbud for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021.

Udbuddet er opdelt i to delaftaler, men således at tilbudsgiveren kan tilbyde en rabat, hvis begge delaftaler vindes. Kontrakten går til den tilbudsgiver, som afgiver det for ordregiver mest fordelagtige tilbud. Her vægter sikkerhed og arbejdsmiljø hele 40 pct., pris vægter 40 pct. og kvalitetssikring, stabil drift samt løsningsbeskrivelse vægter 20 pct.

Den høje vægtning af sikkerhed og arbejdsmiljø er usædvanligt, og her vil tilbudsgiverne blive evalueret ud fra deres svar på en række spørgsmål:

  1. Hvad er tilbudsgivers plan for sikring af en kultur, der tilsiger, at medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø prioriteres? Herunder skal også beskrives hvordan det sikres, at alle medarbejdere har tidssvarende udstyr og værnemidler til rådighed.
  2. Hvad er tilbudsgivers plan for sikring af overholdelse af den til enhver tid gældende arbejdsmiljølovgivning og diverse branchevejledninger?
  3. Hvordan sikrer tilbudsgiver hurtig og effektiv handling på relevante forhold efter identifikation af potentiel uhensigtsmæssig praksis eller uhensigtsmæssige arbejdsgange, herunder opfølgning på ”nærved hændelser”?
  4. Hvad er tilbudsgivers plan for at sikre effektiv og stærk ledelse af brandmandskabet på de enkelte stationer? Herunder efterspørges der en beskrivelse af tilbudsgivers ledelsesstruktur i forbindelse med sikring af opgavens udførelse.

Der er tilbudsfrist den 27. september 2017, hvorefter en kontrakt ventes indgået i uge 44.

Annonce