Google Maps
Præhospital

Ambulix er gået konkurs – for 5. gang

Ambulanceoperatøren Ambulix er gået konkurs. Det er dog ikke en helt usædvanlig begivenhed for selskabet – det er femte gang på under 10 år, at et Ambulix-selskab har kastet håndklædet i ringen. Konkursen skyldes et større krav fra Skatteforvaltningen, men Ambulix mener selv, at de har flere penge til gode hos staten som COVID-19-kompensation. 

Google Streetview
Præhospital

Ambulix går konkurs – for fjerde gang

Ambulanceoperatøren Ambulix i Sorø er endnu en gang gået konkurs. Det er den fjerde konkurs i rækken, og ligesom ved de tidligere konkurser er Ambulix-navnet og aktiviteterne forud for konkursen flyttet ud af det selskab, der efterfølgende er gået konkurs. Ambulix har ifølge selskabets seneste indberetning til skattemyndighederne 5-9 medarbejdere.

Præhospital

Revisor: Ambulix-bogholderi er yderst mangelfuldt

Selskabet bag ambulanceoperatøren Ambulix får en hård medfart af selskabets nye revisor, der slår fast, at Ambulix’ bogholderi er ”yderst mangelfuldt” og ikke er anvendelig til at udarbejde et 2014-årsregnskab, som lever op til lovgivningens krav. Samtidig kasserer revisoren Ambulix’ regnskab for 2013, da det indeholder fundamentale fejl.

Præhospital

Atter underskud og negativ egenkapital i Ambulix-selskab

Kun to år efter at ambulanceoperatøren Ambulix senest gik konkurs, har det nuværende Ambulix-selskab præsenteret et stort underskud, der bringer selskabets egenkapital i rødt. Selskaberne bag Ambulix er adskillige gange gået konkurs, men hver gang er navnet umiddelbart før konkursen blevet flyttet over i et nyt selskab. Det skete senest i 2013.

Præhospital

Ambulix-selskab er gået konkurs – igen

Den Sorø-baserede ambulanceoperatør Ambulix er endnu en gang gået konkurs, og endnu en gang er selskabets navn og aktiviteter forud for konkursen blevet overført til et nyt selskab, mens gælden til kreditorerne er blevet i konkursboet. To måneder før konkursen skiftede selskabet Ambulix Fire & Rescue ApS således navn til det mere anonyme Fire & Rescue Group Denmark ApS, og samtidig stiftede Ambulix’ mangeårige direktør, Henrik Hachel, et nyt selskab, Castleborg Brandvæsen ApS, som har overtaget Ambulix-navnet og aktiviteterne. I sidste uge blev der så afsagt konkursdekret over Fire & Rescue Group Denmark ApS.

Præhospital

Lille underskud hos Ambulix

Ambulancekørsel for forsikringsselskaber og brand- og ambulancevagt ved stævner og arrangementer var ikke en særligt god forretning for Ambulix i 2011. Selskabets bruttoindtægt var stort set uændret i forhold til året før, men stigende omkostninger førte til, at det Sorø-baserede Ambulix kom ud af året med et underskud på 177.000 kr.

Præhospital

Direktør for tidligere Ambulix-selskab vidste ikke at han var direktør

Sidste år skiftede selskabet Ambulix ApS navn til Dansk Patient Befordring ApS, og samtidig blev Ambulix’ hidtidige aktiviteter flyttet til et nyt selskab, Ambulix Fire & Rescue ApS. Tilbage i Dansk Patient Befordring blev den gæld, som Ambulix havde oparbejdet, og selskabet fik aldrig nogen aktiviteter. I sidste måned blev Dansk Patient Befordring så erklæret konkurs, og i Sø- og Handelsretten kom det frem, at selskabets registrerede direktør, Heini Henriksen, er halvbror til Ambulix-ejeren Henrik Henriksen – men at han ikke kendte noget til selskabet og at det var uden hans vidende, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde fået oplyst, at han var selskabets direktør. Heini Henriksen mener, at det er Henrik Henriksen eller dennes mor, som har registreret Heini Henriksen som direktør.

Præhospital

Ambulix-selskab på vej mod tvangsopløsning

Tidligere på året skiftede den lille ambulanceoperatør Ambulix ApS i Sorø navn til Dansk Patient Befordring ApS, og samtidig flyttede selskabet til en c/o-adresse i Greve. Nu er selskabet imidlertid efter alt at dømme på vej mod en tvangsopløsning, for selv om fristen for længst er overskredet, så har Dansk Patient Befordring ApS ikke indsendt noget regnskab for 2008, og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ikke komme i kontakt med selskabet på den adresse, som selskabet selv har oplyst. I mellemtiden er der opstået et nyt selskab, Ambulix Fire & Rescue ApS, der viderefører Ambulix’ aktiviteter.