Køretøjers dårlige stand tvinger Beredskab Øst til at købe en ekstra tanksprøjte

De køretøjer, som Beredskab Øst har overtaget fra kommuner Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk, er ikke alle i den vedligeholdelsesmæssige stand, som beredskabet havde forventet. Det tvinger nu det fælleskommunale beredskab til at indkøbe en ekstra tanksprøjte hurtigst muligt.

Allerede i foråret 2015 gennemførte Lyngby-Taarbæk Kommune et udbud af nye køretøjer til det kommende Beredskab Øst. De blev udbudt tre tanksprøjter og to tankvogne, hvor tanksprøjterne skulle erstatte ældre brandkøretøjer, som blev overdraget fra kommunerne, samt et køretøj, som var lejet hos Falck. Tankvognene var tilføjelser til vognparken og skulle sikre tilvejebringelsen af tilstrækkelig vand til brandslukning.

I de seneste måneder har Beredskab Øst så foretaget en nøje gennemgang af de brandkøretøjer, som blev overdraget fra kommunerne. Gennemgangen er foretaget både internt og på eksterne værksteder samt af ekstern opbygger af brandkøretøjer.

”I den forbindelse er det konstateret, at nogle de af kommunerne overdragede brandkøretøjer ikke forventes at have en levetid, som svarer til det forventede. Endvidere er drifts- og vedligeholdelsesstand væsentlig anderledes end det forventede”, fortæller Beredskab Øst.  ”Beredskab Øst ser sig derfor nødsaget til hurtigst muligt anskaffe yderligere 1 tanksprøjte, som leveres identisk med de 3 stk. tidligere udbudte, og som leveres til Beredskab Øst i løbet af den kommende måned mhp. endelig opbygning og færdiggørelse”, tilføjer beredskabet.

Beredskab Øst har besluttet, at leveringen af tanksprøjten ikke skal i udbud. ”Det er vurderingen, at en anskaffelse af identiske køretøjer vil medføre betydelige drifts-, betjenings- og uddannelsesmæssige fordele. Det vil således være en væsentlig ulempe både økonomisk og teknisk at anvende en anden leverandør”, lyder det i begrundelsen.

Tanksprøjten skal dermed – som de øvrige køretøjer – leveres af Hauberg Technique. Der er tale om en kontrakt med en værdi på 3 mio. kr.

Annonce