Komfurvagter styrker brandsikkerheden hos udsatte borgere

Den synlige del af komfurvagten er en lille, diskret føler.

Organisationen BrandBevægelsen har i samarbejde med TrygFonden og Beredskabsstyrelsen gennemført et pilotprojekt i Tårnby Kommune, hvor 50 borgere har fået opsat en såkaldt komfurvagt, der sikrer tryg madlavning hos f.eks. udsatte borgere. Komfurvagten er en elektronisk indretning, der overvåger kogepladerne og afgiver alarm ved brandfare – og afbryder strømmen, hvis man ikke griber ind.

Hvert år omkommer gennemsnitligt fire danskere på grund af uforsigtig madlavning. Den typiske årsag er, at borgeren har glemt en gryde, så den er kogt tør, har tændt for det forkerte blus eller har brugt komfuret som afsætningsplads.

For at styrke brandsikkerheden i private boliger og indsamle praktiske erfaringer med de såkaldte komfurvagter – en elektronisk indretning, der overvåger kogepladerne, afgiver alarm ved brandfare og afbryder strømmen, hvis man ikke griber ind – har BrandBevægelsen gennemført et pilotprojekt, hvor 50 borgere i Tårnby Kommune, primært i den almene boligafdeling Skottegården, har fået installeret en komfurvagt over deres komfur.

Er tilfredse – og vil beholde komfurvagten

Halvdelen af forsøgsdeltagerne var almindeligt fungerende borgere, mens de resterende er udsatte borgere med kognitive svækkelser. Efter pilotprojektets afslutning har især de udsatte borgere lagt vægt på den tryghedsfølelse, som komfurvagten har givet dem.

”Det har overrasket mig glædeligt, at så mange af deltagerne i forsøget er bevidste om deres egen ’upålidelighed’ og derfor sætter pris på, at komfurvagten passer på dem”, fortæller projektleder Peter Hofman-Bang, der har interviewet alle forsøgsdeltagere.

Forsøgsdeltagerne udtrykker stor tilfredshed, og alle har været positive over for at lade komfurvagten blive siddende ved projektets afslutning.

Også hos Skottegården er der tilfredshed med projektet og dets konklusion.

”Vi synes, at det er et meget godt initiativ, og at pilotprojektet har haft et godt og uproblematisk forløb. Komfurvagterne skaber tryghed både hos de beboere, som har fået komfurvagter, og hos deres naboer. Vi har prøvet at have kostbare brande som følge af uforsigtig madlavning, og vi tror, at komfurvagterne vil bidrage til at reducere den risiko betydeligt”, siger Klaus Akkermann, der er formand for den selvejende Institution Lufthavnsparken og afdelingsformand for den almene boligafdeling Skottegården i Kastrup.

Det er BrandBevægelsen, der har stået i spidsen for projektet, mens TrygFonden og Beredskabsstyrelsen har finansieret henholdsvis indkøb og opsætning af komfurvagterne.

Se komfurvagten i funktion her.

Annonce