Analyse: Pårørende har få muligheder for at forebygge dødsbrande blandt ældre

Beredskabsstyrelsen har i en temaanalyse undersøgt, om pårørende kan spille en rolle i at forebygge dødsbrande blandt sårbare ældre. Det er en gruppe, som er vanskelig at nå med traditionelle forebyggelseskampagner. Analysen viser imidlertid, at de pårørendes muligheder er begrænsede.

Ifølge analysen er forklaringen på de pårørendes begrænsede muligheder bl.a. forskellige opfattelser af risici og ”det gode liv” eller komplicerede relationer mellem den ældre og deres pårørende.

Analysen viser også, at en del pårørende i forvejen føler, at de ikke kan hjælpe den ældre i tilstrækkelig grad. Det vil en ekstra opgave – brandforebyggelse – ikke hjælpe på.

Rygevaner er vanskelige at ændre

Uforsigtighed ved rygning er den hyppigste årsag til brande, der ender fatalt – særligt i kombination med andre risikofaktorer som fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse. Det kan være særdeles vanskeligt for pårørende at skulle opfordre til ændring af rygevaner.

”Vi har igennem tre temaanalyser styrket vidensgrundlaget om dødsbrande væsentligt. Det giver Beredskabsstyrelsen og andre relevante parter et bedre grundlag for det videre arbejde. Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med TrygFonden, da det har medvirket til at belyse området. Samtidig viser resultaterne fra årets temaanalyse, at arbejdet ikke er færdigt på området”, siger Frederik Prytz-Grønfeldt, der er analysechef i Beredskabsstyrelsen.

Temaanalysen om pårørendes rolle i forebyggelse af dødsbrande er den sidste rapport i et tre-årigt samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og TrygFonden om at styrke vidensgrundlaget om forebyggelse af dødsbrande.

Analysen tager udgangspunkt i den eksisterende litteratur på området samt interviews med otte fagpersoner fra hhv. KL, Sundhedsstyrelsen, Ældresagen, Alzheimerforeningen, Røde Kors og Pårørende Danmark.

Analysen kan downloades her.

Annonce