Kommuner er meget tilfredse med strukturreform

Kommunernes Landsforening (KL) er godt tilfreds med den strukturreform, som kommunerne og regeringen i går blev enige om. Især glæder KL sig over, at regeringen ikke vil tvinge kommunerne til at følge de 12 politikredse, når der skal laves nye enheder, ligesom man glæder sig over, at kommunerne skal overtage opgaver fra det statslige beredskab.

Gårsdagens aftale indebærer, at de nuværende 87 kommunale beredskaber skal reduceres til ca. 20. Det skal imidlertid ske på frivillig basis, hvor kommunerne går sammen om at etablere fælles beredskabsenheder.

”KL er meget tilfreds med aftalen, fordi den imødekommer KL’s ønske om, at kommunerne frivilligt finder sammen i nye samarbejder på beredskabsområdet. Regeringen havde ellers peget på, at kommunerne skulle finde sammen i kommunale samarbejder, der følger landets 12 politikredse. Men det ville ifølge KL være ulogisk med en tvungen struktur. Fx rummer Københavns Politikreds fire kommuner, mens Københavns Kommune på beredskabsområdet allerede i dag samarbejder rigtig tæt om beredskabet med en række kommuner på Vestegnen. Dette gode samarbejde ville gå tabt, hvis det kommunale beredskab skulle følge politikredsene”, lyder det fra KL, der også har peget på, at der er stor forskel på beredskabet i land og by – og at det dermed ville være uhensigtsmæssigt, hvis man alle steder skulle følge politidistrikterne.

I stedet for en tvungen struktur lykkedes det altså at nå til enighed om, at kommunerne i stedet frivilligt skal finde sammen i nye samarbejder. Det er meningen, at de nye og større kommunale enheder fremover skal varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, som i dag varetages af staten.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at reformen fuldt indfaset for kommunerne giver en effektivisering på 175 mio. kr., hvoraf det kommunale bloktilskud nedreguleres med 75 mio. kr. Dermed får kommunerne altså lov til at beholde en besparelse på 100 mio. kr.

Tilsvarende er det også aftalt, at staten skal foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i sit beredskab. Og det forventes her, at den statslige ramme reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017.

Annonce