Nordsjællandske kommuner overvejer kæmpe beredskabsfusion

Onsdag gik ni hovedstadskommuner sammen om at skabe landets største beredskab, og nu kan endnu et kæmpe-beredskab være på vej. Det er de 11 nordsjællandske kommuner, som arbejder videre med en model, hvor de seks vestlige kommuner indtræder i det nystiftede Nordsjællands Brandvæsen i stedet for at etablere deres eget beredskab.

Ved årsskiftet etablerede Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Helsingør og Fredensborg kommuner et fælles beredskab under navnet Nordsjællands Brandvæsen, og i forrige uge blev Lars Rosenwanger udpeget som kommende beredskabsdirektør for det fælles beredskab.

De seneste måneder har Halsnæs, Frederikssund, Hillerød, Egedal, Furesø og Gribskov også arbejdet med planer om at etablere et fælles beredskab, men flere borgmestre har givet udtryk for, at det ville være mere hensigtsmæssigt med ét beredskab, som dækkede hele Nordsjælland – og det ser nu ud til at blive en realitet.

Det er Frederikssund Kommune, som på vegne af de fem kommuner har henvendt sig til kommunerne bag Nordsjællands Brandvæsen og givet udtryk for et ønske om, at alle de 11 nordsjællandske kommuner indgår i det fælles beredskab.  Og på et møde har borgmestrene for de fem kommuner, der indgår i Nordsjællands Brandvæsen, givet tilsagn om at være åbne for henvendelser fra de seks vestlige kommuner.

Afgørelse i februar

”Drøftelserne om et større fælles selskab sker med baggrund i de rammevilkår og konditioner, som de nuværende fem kommuner bag Nordsjællands Brandvæsen er indgået i fællesskabet med. Dette indebærer, at det naturligvis skal sikres, at det økonomiske rationale som forudsat i aftalen mellem KL og regeringen, indhentes i de 6 kommuner forud for indtræden i nyt fælles selskab”, skriver Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær, i en orientering til Helsingørs byråd og Nordsjællands Brandvæsens ledelse.

Benedikte Kiær oplyser, at der blandt kommunerne er enighed om, at den netop ansatte Lars Rosenwanger vil skulle være beredskabsdirektør i et nyt og større Nordsjællands Brandvæsen.

”I februar vil der blive forelagt en identisk politisk sag til behandling i alle 11 byråd, hvor der vil blive redegjort for den videre proces, hvor deadline er, at der i august 2015 skal foreligge et beslutningsgrundlag, såfremt der skal ske en udvidelse”, fortæller Benedikte Kiær.

Annonce