Lukning af flygtningecentre giver stort indtægtsfald hos brandvæsen

Det store fald i antallet af flygtninge, der søger asyl i Danmark, kan nu mærkes på pengepungen hos Vestsjællands Brandvæsen. Flygtningecentrene i brandvæsenets område er nemlig blevet lukket, men da de hidtil har været storleverandører af blinde alarmer, mangler der nu gebyrindtægter på 600.000 kr. i brandvæsenets kasse. I det hele taget er brandvæsenets økonomi forværret med 3 mio. kr. på få måneder.

Da det fælleskommunale Vestsjællands Brandvæsen opgjorde økonomien ved udgangen af juni 2018 tydede tallene på et underskud på 3,3 mio. kr. i 2018. Men på få måneder er økonomien blevet yderligere forværret, og nu tegner underskuddet til at blive på 6,4 mio. kr.

En del af forklaringen er, at brandvæsenet får færre indtægter fra udrykning til blinde alarmer. Her sendes der en faktura til ejeren af det brandalarmeringsanlæg, som har udløst alarmen, og især de lokale flygtningecentre har modtaget mange regninger. Men faldet i antallet af flygtninge har medført, at alle flygtningecentre i Vestsjællands Brandvæsens område er nedlagt, og det er ifølge brandvæsenet den primære forklaring på, at der i år mangler gebyrindtægter på 600.000 kr.

Færre indtægter fra kurser og hjemmeplejen

Samtidig er brandvæsenet ramt af, at antallet af brandvagter i Kalundborg er faldet væsentligt, hvilket ventes at give et indtægtstab på 1 mio. kr. i år. Men også salget af kurser falder, ligesom brandvæsenet sjældnere tilkaldes til at hjælpe hjemmeplejen med tunge løft af borgere i Lejre, Sorø og Odsherred. Samlet er det nu forventningen, at brandvæsenets indtægter i år bliver 2,1 mio. kr. lavere end i 2017.

På udgiftssiden er det den tørre sommer med mange naturbrande, som giver økonomiske udfordringer for Vestsjællands Brandvæsen. Den ekstra lønudgift på de kommunalt drevne brandstationer ventes således at blive på ca. 650.000 kr. Desuden har der været en ekstraudgift på 400.000 kr. til en konsulentanalyse af det særlige beredskab i Kalundborg.

I første omgang resulterer den forværrede økonomi ikke i en sparerunde, men brandvæsenet overvejer at lave en handleplan for håndtering af merudgifter og faldende indtægter. Det ventede underskud på 6,4 mio. kr. belaster desuden brandvæsenets likviditet, så der ventes behov for et ekstraordinært lån hos Kalundborg Kommune – der er administrationskommune for Vestsjællands Brandvæsen – på 2,5 mio. kr., som dog ventes tilbagebetalt i begyndelsen af 2019.

Annonce