Gebyr for blinde alarmer stiger til 5.125 kr.

Fra årsskiftet kan landets brandvæsener opkræve et gebyr på 5.125 kr. for udrykning til en blind alarmer. Gebyret skal dække brandvæsenernes udgifter i forbindelse med de forgæves udrykninger, og i forhold til det nuværende gebyr er der tale om en stigning på 75 kr. pr. udrykning.

En blind alarm er i denne sammenhæng en automatisk tilkaldelse af brandvæsenet, uden at der er brand eller overhængende fare for brand. Brandvæsenerne kan ved blinde alarmer opkræve et gebyr fra anlægsejeren til dækning af udgifter i forbindelse med udrykning til blinde alarmer fra brandtekniske installationer, der i henhold til lovgivningen er etableret med automatisk alarmoverførsel til brandvæsenet. Det er fastsat i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 636 af 11. juni 2014 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer.

Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 3, regulerer Beredskabsstyrelsen grundbeløbet én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb.

For finansåret 2015 er satsreguleringsprocenten fastsat til 1,5 pct., og det fører altså til stigningen på 75 kr.

Annonce