Mange danskere bliver ramt af brand i hjemmet

Omkring 360.000 danskere har oplevet brand i eget hjem inden for de seneste fem år. Det viser en ny undersøgelse fra TrygFonden, Beredskabsstyrelsen og Energistyrelsen, der opfordrer danskerne til at brandsikre deres bolig blandt andet ved at sætte røgalarmer op. Især såkaldte ”happy fires” har mange danskere oplevet.

Overraskende mange har haft brand tæt inde på livet i eget hjem inden for de seneste fem år. Det gælder for godt otte pct. af danskerne mellem 18 og 85 år – svarende til ca. 360.000 mennesker. Levende lys, gløder fra cigaretter, elektriske apparater og overophedede gryder er blandt andet skyld i brandene, og i perioden fra 2010 til 2014 måtte brandvæsenet rykke ud til 25.816 brande i private boliger.

Happy fires er udbredte

Der forekommer dog langt flere brande i private hjem, end tallet for udrykninger fortæller. For i mange tilfælde slukkes brandene nemlig, inden de udvikler sig til større brande, og inden brandvæsenet alarmeres. Denne type brande kaldes for ”happy fires”, og det har 84 pct. af danskerne, som har oplevet brand inden for de seneste fem år, været ude for. Det overrasker eksperterne.

”Det gør et stort indtryk både, at så mange oplever brand i hjemmet, og at flere end otte ud af ti af de personer, som har oplevet brand i egen bolig, selv har slukket den uden hjælp fra brandvæsenet. Det svarer til godt 300.000 mennesker, hvilket fortæller os, at Happy fires er langt mere udbredte, end vi havde forventet. Set i lyset af det vil vi derfor også rette opmærksomheden på, hvordan og hvornår man selv bør forsøge at slukke en brand”, siger Mikkel Rønnow, kampagnemedarbejder i Beredskabsstyrelsen.

Indsats skal øge antallet af hjem med røgalarmer

Undersøgelsen indikerer, at de fleste danskere tænker på brandsikkerhed i hverdagen og f.eks. er opmærksomme på ikke at placere levende lys tæt på gardiner og at slukke for dem, når man forlader rummet. Alligevel mener 4 ud af 5 danskere, der har haft brand i eget hjem, at branden kunne have været undgået.

”Undersøgelsen peger på, at der er flere befolkningsgrupper, som skal have dybere forståelse og respekt for brandfarer. I samarbejde med bl.a. Beredskabsstyrelsen gennemfører vi allerede brandforebyggende kampagneinitiativer, som er særligt målrettet både børn, ældre og socialt svage”, siger René Højer, områdechef for sikkerhed i TrygFonden og fortsætter:

”Men resultaterne fra undersøgelsen vidner om, at vi også skal have fokus på de unge, som fx lige er flyttet hjemmefra, og som ikke tænker brandforebyggelse med i indretningen af deres nye bolig. De skal f.eks. gøres opmærksomme på, at ethvert hjem bør have mindst én røgalarm hængende i loftet”.

1 ud af 4 dropper røgalarmen

Selvom en røgalarm er et af de mest effektive midler til at advare om brand, har 27 pct. af danskerne ikke en røgalarm i deres bolig, og tæt på en femtedel af danskerne uden røgalarm mener slet ikke, at de er relevante. Det er ifølge René Højer at gamble med sin egen og familiens sikkerhed.

”En røgalarm advarer om brand og røg, og den kan spille en afgørende rolle for, at man når ud af den brændende bygning. En røgalarm kan købes for under 100 kr., og det er den bedste investering, man kan gøre for at sikre sig selv og sin familie imod en alvorlig brandulykke”, siger René Højer.

Blandt danskerne uden en opsat røgalarm i hjemmet har en fjerdedel faktisk anskaffet sig en – men den er aldrig blevet hængt op. Dette gælder særligt for de yngre og midaldrende personer i alderen 18 til 55 år. For nogle er det manglende færdigheder i at sætte røgalarmen op, som er årsag til, at røgalarmen ender i skuffen i stedet for i loftet, og så er man lige vidt, siger Mikkel Rønnow:

”Det er positivt, at mange er opmærksomme på at anskaffe sig røgalarmer, men hvis de ender i en skuffe, gavner de ikke. Hvis man skal have fat i både boremaskine og skruetrækkere, kan det bremse nogle i at hænge røgalarmen op. I virkeligheden kan man nøjes med at klistre røgalarmen fast med godt dobbeltklæbende tape. Det vigtigste er, at røgalarmen kommer op at hænge. Indimellem oplever vi at finde en omkommet person i brand og en røgalarm liggende uåbnet i boligen”.

Fakta

  • 81 pct. af danskerne vurderer risikoen for, at der opstår brand i deres bolig som lille eller meget lille.
  • Den væsentligste årsag, til at danskerne opsætter røgalarm, er, ”at min familie og jeg kan føle os trygge”. Dette svarer 69 pct.
  • 2 ud af 3 vurderer, at den typiske anledning til en brand er brugen af levende lys.
  • Knap 4 ud af 5, der har oplevet brand i egen bolig, mener, at branden kunne være undgået.
  • 70 pct. af boligerne har mindst én røgalarm, 26 pct. har en brandslukker, og 10 pct. har et brandtæppe.
  • Størstedelen af befolkningen vil selv forsøge at slukke mindre brande, fx med et vådt viskestykke eller en beholder med vand, mens 4 ud af 5 ville alarmere brandvæsenet ved en større brand, f.eks. i en sofa.
  • Kun 8 pct. har en evakueringsplan for, hvordan de og familien kommer ud af bygningen ved brand.
  • 8 ud af 10, der har oplevet brand i eget hjem, har selv slukket den.

Annonce