Samarbejde mellem brandvæsenet og landbruget skal give færre naturbrande

Sidste sommer var rekordvarm og tør, og det resulterede i et rekordstort antal natur- og markbrande. Men et helt nyt samarbejde mellem brandvæsenerne og landbrugets fælles videnscenter skal sikre, at gode råd om brandforebyggelse når frem til landmændene, inden høsten for alvor går i gang.

Selvom denne sommer endnu ikke når op på sidste sommers niveau hvad angår varme og tørke, så er der alligevel meget tørt over det meste af Danmark. Ifølge DMI er tørkeindekset højt og ligger over størstedelen af landet på mellem syv og ni.

Det betyder blandt andet, at der er en vis risiko for natur- og markbrande, særligt når landmændene snart for alvor begynder at høste deres afgrøder – og dermed sætter store maskiner i arbejde på tørre arealer.

”Vi ved, at danske landmænd er utrolig årvågne og gerne vil forebygge markbrande, men det er virkeligt vanskelige forhold de skal arbejde under i en i forvejen meget travl periode. Derfor har vi for overblikkets skyld samlet de gode råd til landmanden, og sammen med SEGES får vi det forhåbentlig delt rundt til alle relevante modtagere”, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef for Danske Beredskaber.

Danske Beredskaber er brancheforeningen for de danske brandvæsener, mens SEGES er landbrugets fælles videnscenter, og er en del af Landbrug & Fødevarer.

App giver hurtigere udrykning

Et af rådene er bl.a. at huske at benytte ny teknik, .fke.s i form af 112-app’en. Den kan spare kostbar tid, hvis uheldet er ude.

”Når man kører rundt og arbejder på syvende mark vest for stuehuset, så er det tit vanskeligt at opgive eksakt adresse eller kørevej. Men det kan app’en klare, fordi den ved nødopkald sender de eksakte koordinater til os, så vi med det samme ved, hvor vi skal sende brandbilerne hen”, forklarer Bjarne Nigaard.

Brande på marker og i maskiner er for alle involverede parter dyre, tidskrævende og farlige for mennesker og dyr, og derfor er der god mening i at forsøge at reducere dem mest muligt.

“Vi ser hvert år mange brande i løbet af høst-månederne. En af de hyppigste årsager til ulykkerne er, at maskiner laver gnister, som antænder markerne”, siger Kenneth Poulsen, der er byggechef i SEGES.

Rådene til landbruget

Før høstarbejdet:

 1. Sørg for at maskinen er vedligeholdt; få den smurt alle steder den skal smøres, efterse køleren, kontroller batteri, de elektriske systemer og ledninger, bank rustskaller, støv og andet tørt materiale af, udskift evt. tærede dele, udskift slappe eller slidte remme, og tjek bremser og lejer.
 2. Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Medbring branddaskere/bladrive eller lignende, hvis du har det.
 3. Hent 112-app’en og hav den med på maskinen. App’en kan ved nødkald gps-stadfæste din position helt nøjagtigt, så du ikke skal bruge kostbar tid på at forklare vejen til den fjerneste mark du befinder dig på.

Under arbejdet:

 1. Gør jævnligt, og minimum dagligt, rent for støv, kerner, avner mv., og rens særligt køleren og udstødningen
 2. Tjek maskinens behov for olie og vand, evt. mere smøreolie
 3. Des tørrere, varmere og mere blæsende det er; skærp opmærksomheden.
 4. Drop tobakken, men husk mobiltelefonen med 112-app’en
 5. Hold skærebordet over jorden, så sten ikke rammes og giver gnister
 6. Lad ikke den varme maskine stå stille på områder med høj tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt
 7. Parkér en traktor med vandfyldt marksprøjte eller gyllevogn med spreder ved den mark du høster
 8. Parkér også gerne en traktor med stubharve eller lignende ved den mark du høster
 9. Lad maskiner og dig selv få pauser. Varmt maskineri og træt fører rimer ikke på brandsikkerhed

Hvis uheldet alligevel er ude:

 1. Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed. Vinden kan betyde hurtig brandudvikling. Hvis det er muligt, så forlad køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer mest muligt.
 2. Ring omgående til brandvæsnet via 112-app’en eller via 112
 3. Prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare. Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner. Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner mv., og lav med stubharve evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde. Tag højde for vinden. Ild spreder sig i vindretningen.

Annonce