Minister skal i samråd om det bornholmske beredskab

Falck-stationen i Rønne

Den nye struktur for de kommunale beredskaber er efterhånden stort set på plads, og kommunerne har fundet sammen i de fælles beredskabsenheder, som KL og regeringen har aftalt. Kun i forhold til Bornholm er der stadig stor usikkerhed om, hvordan beredskabet skal organiseres. Tirsdag skal forsvarsministeren i samråd i Folketinget om ø-beredskabet.

I modsætning til landets øvrige kommuner kan Bornholms Regionskommune af geografiske årsager vanskeligt indgå i et samarbejde med nabokommuner.

På Bornholm ønsker man i stedet en model med et samarbejde på tværs af stat og kommune. Konkret ønsker regionskommunen, at det kommunale og statslige beredskab på øen kommer til at udgøre et samordnet beredskab. Tidligere har kommunen således foreslået, at det statslige beredskabscenter i Allinge flyttes til Segen Kaserne midt på øen, hvorfra beredskabscenteret skal dække hele øen. De kommunale brandstationer i Rønne, Allinge og Neksø vil så kunne reduceres til hver at have en tanksprøjte, hvorved der også på Bornholm kan opnås de besparelser, som er forudsat.

I indtil videre er situationen på Bornholm imidlertid ikke afklaret, og tirsdag har Folketingets forsvarsudvalg kaldt forsvarsminister Nicolai Wammen (S) i samråd om de bornholmske forhold.

Det er Enhedslistens beredskabsordfører, Nikolaj Villumsen, der har bedt om, at ministeren på samrådet kommer med denne redegørelse:

”Ministeren bedes redegøre for Bornholms særlige og udsatte position,13 når det handler om fremtidens organisation og struktur af det samlede danske redningsberedskab. Herunder om muligheden for en videreførelse og udvidelse af aftalen mellem Bornholms Regionskommune og Beredskabsstyrelsen Bornholm omhandlende effektiv udnyttelse af statslige og kommunale ressourcer, idet denne model ikke synes praktisk realisabel i den af Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdede og vedtagne model”.

Annonce