Greve, Solrød, Køge, Stevns og Roskilde opretter fælles beredskab

Google Maps
Brandstationen i Roskilde

Efter at Roskilde Kommune også har overvejet et samarbejde mod øst, ser det nu ud til at ligge fast, at Greve, Solrød, Køge, Stevns og Roskilde kommuner opretter et fælles beredskab. Det er forventningen, at den nye fælles beredskabsenhed fastholder de nuværende lokale serviceniveauer, men at normeringerne tilpasses, da synergieffekterne skal høstes.

De fem byråd skal i den kommende tid godkende et forslag om, at Greve, Solrød, Køge, Stevns og Roskilde kommuner igangsætter et arbejde med en sammenlægning af beredskaberne.

Det nye beredskab skal etableres som et fælleskommunalt § 60-selskab, der både varetager opgaver vedrørende redningsberedskabet og eventuelt andre opgaver. Der skal i første omgang udpeges en midlertidig bestyrelse, der vil komme til at bestå af borgmestre fra de fem kommuner og politidirektøren. De nuværende beredskabskommissioner vil løbende blive inddraget og vil blive hørt undervejs i sammenlægningsprocessen.

Kommunerne skal også træffe beslutning om igangsættelse af en ansættelsesproces, som skal resultere i ansættelsen af en beredskabschef, der skal fungere som projektleder for sammenlægningen af beredskaberne.

Annonce