Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen overtager opgave fra Falck

I en noget usædvanlig konstruktion overtager Beredskabsstyrelsen på Bornholm nu opgaven med at rykke ud ved redningsopgaver i søer og havne på øen. Hidtil har Bornholms Regionskommune betalt Falck for at varetage disse opgaver med et dykkerberedskab, men fra 1. marts 2022 skal opgaven – i hvert fald midlertidigt – varetages af den statslige myndighed.

Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen får ny brandslukningskontrakt på Bornholm

Alt tyder på, at Beredskabsstyrelsen fortsat skal stå for brandslukningen på Nordbornholm. Det kræver dog, at Beredskabsstyrelsen og Bornholms Regionskommune begynder at anvende nye ord, når de beskriver brandslukningsaftalen. Det vil nemlig ulovligt at indgå en almindelig brandslukningsaftale uden udbud, men hvis parterne kan sige, at der er tale om et samarbejde, bliver kontrakten lovlig.

Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen kan miste brandslukningen på Bornholm

Næste år udløber Bornholms Regionskommunes brandslukningskontrakter med Falck og Beredskabsstyrelsen, og mens kontrakten med Falck kan forlænges, så kræver udbudsreglerne, at der gennemføres et udbud af de opgaver, som Beredskabsstyrelsen varetager. Kommunen overvejer et samlet udbud for hele øen, men det vil Beredskabsstyrelsen næppe kunne byde på.

Brandvæsen

Udlicitering har givet markant hurtigere brandudrykninger

Sidste år valgte Bornholms Regionskommune at udliciteret det operative beredskab til Falck og Beredskabsstyrelsen. Og det har haft en særdeles positiv effekt på afgangstiderne, hvor andelen af rettidige udrykninger er steget fra 67 pct. til 88 pct. Særligt i Rønne afgår brandkøretøjerne i dag meget hurtigt, mens Beredskabsstyrelsen har udfordringer med autosprøjten i Allinge.

Brandvæsen

Minister skal i samråd om det bornholmske beredskab

Den nye struktur for de kommunale beredskaber er efterhånden stort set på plads, og kommunerne har fundet sammen i de fælles beredskabsenheder, som KL og regeringen har aftalt. Kun i forhold til Bornholm er der stadig stor usikkerhed om, hvordan beredskabet skal organiseres. Tirsdag skal forsvarsministeren i samråd i Folketinget om ø-beredskabet.

Brandvæsen

Mangfoldighedspris til Beredskabsstyrelsen Bornholm

Forsvarsminister Nicolai Wammen uddelte mandag for første gang forsvarsministerens mangfoldighedspris. Beredskabsstyrelsen Bornholm modtog prisen for opkvalificeringen af en medarbejder med læsevanskeligheder. Centeret i Allinge har fået opkvalificeret depotmedarbejderen Jess Viborg, der har et læsehandicap, og med opkvalificeringen kan Beredskabsstyrelsen i højere grad nyde godt af hans kvalifikationer, engagement og handlekraft.

Brandvæsen

Beslutning om statslig brandslukning på Bornholm udskydes til 2014

Først i 2014 vil de bornholmske politikere tage stilling til, om brandslukningen på Nordbornholm skal overlades til Beredskabsstyrelsen. Det fremgår af et budgetforlig, som blev indgået mandag aften. Politikerne har aftalt, at mulighederne for et tættere samarbejde med Beredskabsstyrelsen skal belyses yderligere, inden der træffes beslutning. Men samtidig er det besluttet, at en større del af beredskabet skal konkurrenceudsættes.