Minister vil præcisere regler om afgiftsfritagelse for brandkøretøjer

Brandkøretøjer er fritaget for registreringsafgift, men kun hvis de alene anvendes til udrykningskørsel. Der er imidlertid opstået tvivl om, hvorvidt reglerne medfører, at der skal betales fuld afgift, hvis et brandkøretøj f.eks. indgår i en kulturel eller social begivenhed. Derfor vil skatteministeren nu have reglerne præciseret.

Det er et konkret kulturarrangement i Hillerød, som atter har sat fokus på usikkerheden omkring afgiftsfritagelse. Der er nemlig tradition for, at de lokale brandkøretøjer deltager i kulturnatten i Hillerød, men i år ser det ikke ud til at blive tilfældet. Det kan nemlig blive særdeles dyrt, hvis deltagelsen i kulturnatten fører til, at Hillerøds brandkøretøjer ikke længere er afgiftsfritagede.

Sagen fra Hillerød er af folketingsmedlem Nick Hækkerup (S) blevet rejst overfor skatteminister Karsten Lauritzen (V), der i et svar understreger, at han ikke mener, at det er hensigtsmæssigt, hvis brandkøretøjer udelukkes fra at deltage i arrangementer.

”Der har været en lang tradition for, at brandbiler og andre udrykningskøretøjer bliver anvendt flere steder i landet ved sociale begivenheder til fremvisningsformål. Det er naturligvis ikke intentionen i registreringsafgiftsloven, at fremvisning eller demonstration af fx en brandbil skal udløse registreringsafgift. Det viser sig imidlertid, at der hersker uklarhed om reglerne på området, hvilket ikke er hensigtsmæssigt”, siger skatteministeren og tilføjer:

”Derfor har jeg bedt mit ministerium se på, hvordan det kan præciseres, at sådanne køretøjer kan fremvises, uden at det udløser registreringsafgift”.

Annonce