Næstved overtager ansvaret for dele af beredskabet i Faxe

Google Maps
Brandstationen i Næstved

Om små to uger overtager Næstved Brand & Redning en række myndighedsopgaver i nabokommunen Faxe. De to kommuner har indgået en samarbejdsaftale, som indebærer, at ledelse og administration af beredskabet, brandteknisk byggesagsbehandling, vagtcentrals- og SINE-drift samt en række andre opgaver i Faxe Kommune overgår til Næstved Brand & Redning, der også overtager den daglige drift af det frivillige beredskab i Faxe. Aftalen vil koste Faxe Kommune 1,2 mio. kr. om året, og to beredskabsinspektører fra Faxe bliver virksomhedsoverdraget.

Samarbejdsaftalen mellem de to kommuner har været under forberedelse i længere tid, og aftalen indebærer, at blandt andet følgende områder fremover skal varetages af Næstved Brand & Redning, i nogle tilfælde i samarbejde med sagsbehandlere i Faxe Kommune:

 • Ledelse og administration af forebyggende opgaver og myndighedsopgaver.
 • Brandsyn og administration af brandsynsobjekter.
 • Brandteknisk byggesagsbehandling.
 • Fyrværkeritilladelser/anmeldelser.
 • Fyrværkerikampagner.
 • Udarbejdelse af udkast til myndighedstilladelser i forbindelse med midlertidige overnatninger, arrangementer for mange mennesker, cirkus, midlertidige teltlejre og festivaler m.v.
 • Vedligeholdelse af indhold på hjemmeside.
 • Input til beredskabskommissionen.
 • Drift af SINE-terminaler.
 • Drift af vagtcentral og SINE-kontrolrum.
 • Administration af mødeplaner, forholdsordrer og ABA (herunder opkrævning af årligt vederlag for tilslutning til vagtcentral).
 • Information og møder med det operative afhjælpende beredskab.
 • Kursusaktivitet inden for førstehjælp og elementær brandbekæmpelse i forhold til den øvrige kommunale organisation.
 • Myndighedsudøvelse udenfor normal arbejdstid i forbindelse med assistance til øvrige myndigheder og samarbejdspartnere, eksempelvis i forbindelse med anmeldelser og kontrol af såvel lovlige som ulovlige forsamlingslokaler, oplag af brandbare emner samt konstaterede mulige ulovlige driftsmæssige, bygningsmæssige eller miljømæssige forhold i forbindelse med brand eller anden indsats.
 • Koordinering og udarbejdelse af den kommunale beredskabsplan.
 • Beskyttelsesrumslovgivningen.
 • Drift af det frivillige beredskab.

De frivillige i Faxe Kommune fortsætter med at have kontrakter og tæt administrativt samarbejde med Faxe Kommune, og de vil fysisk stadig have lokaler på Rosenkildevej 10 i Faxe. Aftalen med Næstved betyder imidlertid, at den daglige administration af frivilligområdet sker fra Næstved, der ligeledes søger og administrerer enhedstimebetalingen fra staten. Samarbejdet med Næstved forventes også at føre til fællesarrangementer med de frivillige i Næstved.

To beredskabsinspektører fra Faxe Kommune vil som led i aftalen blive virksomhedsoverdraget til Næstved Brand & Redning.

Annonce