Brandvæsen

Næstved sender flere penge til brandvæsen

Næstved Kommune har besluttet at bevilge yderligere 300.000 kr. om året til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. De ekstra penge er nødvendige for at opretholde 1-minutsberedskabet i dagtimerne på brandstationen i Næstved, efter at det har vist sig, at indtægterne fra brandstationens værksted er blevet lavere end ventet.

Foto: Rigspolitiet
Brandvæsen

Beredskabschef beholder kørekortet

Næstveds beredskabschef, Flemming Nygaard, slap med en bøde på 2.000 kr., da han ved byretten i Næstved blev fundet skyldig i overtrædelse af færdselsloven i forbindelse med et færdselsuheld, hvor han som indsatsleder kørte udrykningskørsel. Dommeren lagde vægt på, at beredskabschefen kørte med udrykning for at tjene samfundets interesser.

Brandvæsen

Beredskabschef risikerer at miste kørekortet

Næstveds beredskabschef, Flemming Nygaard, sidder på tirsdag på anklagebænken i byretten i Næstved. Det sker efter et færdselsuheld i 2013, hvor Flemming Nygaard som indsatsleder kolliderede med en personbil, mens han med udrykning var på vej til en brand. Anklagemyndigheden mener, at beredskabschefen var uopmærksom og bør miste kørekortet.

Google Maps
Brandvæsen

Næstved overtager ansvaret for dele af beredskabet i Faxe

Om små to uger overtager Næstved Brand & Redning en række myndighedsopgaver i nabokommunen Faxe. De to kommuner har indgået en samarbejdsaftale, som indebærer, at ledelse og administration af beredskabet, brandteknisk byggesagsbehandling, vagtcentrals- og SINE-drift samt en række andre opgaver i Faxe Kommune overgår til Næstved Brand & Redning, der også overtager den daglige drift af det frivillige beredskab i Faxe. Aftalen vil koste Faxe Kommune 1,2 mio. kr. om året, og to beredskabsinspektører fra Faxe bliver virksomhedsoverdraget.

Google Maps
Brandvæsen

Brandstation deltog i Danmarks Indsamlingen

Rigtig mange mennesker havde afsat nogle af lørdagens timer til at kigge forbi brandstationen på Manøvej i Næstved, hvor man kunne komme tæt på hele beredskabet. Entréen på mindst 30 kr. gik ubeskåret til Danmarks Indsamlingen, der også modtog overskuddet fra en pølsebod på brandstationen.

Google Maps
Brandvæsen

Næstved Brand & Redning er på vej mod 1-minutsberedskab

Massive problemer med rekruttering af deltidsbrandfolk og dermed også med udrykningstiderne ser nu ud til at føre til en større omlægning af beredskabet hos Næstved Brand & Redning. Den lokale beredskabskommission har således besluttet, at der skal arbejdes for at få indført 1-minutsberedskab på brandstationen i Næstved i dagtimerne. Det vil koste kommunen ca. 2,9 mio. kr. ekstra om året.

Google Maps
Brandvæsen

Grøn bølge til brandfolk kan forbedre dårlige afgangstider i Næstved

De seneste år har Næstved Brand & Redning konsekvent haft nogle af landets dårligste afgangstider, hvor kun godt halvdelen af brandudrykningerne afgår inden for de krævede 5 minutter. En væsentlig årsag til problemerne med at overholde 5-minutters-kravet er de trafikale forhold i området omkring brandstationen i Næstved, men nu vil brandvæsenet arbejde for at få etableret grønne bølger til deltidsbrandfolkene, så de bliver mødt af grønt lys i krydsene.

Brandvæsen

Faxe Kommune vil investere 4,5 mio. kr. i drejestige eller redningslift

Faxe Kommune melder sig nu blandt det stigende antal kommuner, som ønsker at udvide beredskabet med enten en drejestige eller en redningslift. I Faxe er det påhængsstigerne i Haslev og Faxe, der ønskes udskiftet med et nyt højderedningskøretøj til omkring 4,5 mio. kr. Køretøjet skal dække hele kommunen. Det nye køretøj er den største ændring i den nye dimensioneringsplan for kommunen, der dog også lægger op til, at udrykningssammensætningerne i højere grad end i dag skal differentieres. Og så er det uklart, om det planlagte samarbejde med Stevns Kommune bliver til noget, for måske vælger Faxe Kommune at samarbejde med Næstved Kommune i stedet.

Brandvæsen

Brandstation reddet – indtil videre

Næstved Brand & Rednings brandstation i Herlufmagle bliver ikke nedlagt i denne omgang, men stationens overlevelse er langt fra sikret. Beredskabskommissionen i Næstved har udsat en beslutning om stationens fremtid til kommissionens næste møde med henblik på, at en eventuel lukning kan indgå i en kommende revision af den risikobaserede dimensionering. I mellemtiden risikerer flere af de nuværende 10 brandfolk at blive afskediget.