Nordjyllands Beredskab gør klar til kæmpe udbud af brandslukningen

Brandslukningen i Nordjylland skal konkurrencesættes, og derfor vil det fælleskommunale Nordjyllands Beredskab nu indlede en såkaldt markedsdialog med aktører, som er interesserede i at afgive tilbud i den kommende udbudsrunde. Formålet med markedsdialogen er at få input til de nuværende opgaver samt til, hvordan markedet ser muligheden for at indgå i et samarbejde om at efterleve den kommende dimensioneringsplan.

Nordjyllands Beredskab dækker alle kommunerne i Region Nordjylland. I dag varetager Falck brandslukningen i de fleste af kommunerne, mens der i størstedelen af Aalborg Kommune og i dele af Frederikshavn og Thisted kommuner udføres brandslukning i beredskabets eget regi.

I den kommende tid skal beredskabet konkurrenceudsættes. De opgaver, som forventes udbudt, er brandslukning, forureningsopgaver, redningsopgaver, båd- og klitredningsberedskab, vedligeholdelse af materiel og bygninger samt samarbejde og udvikling.

I første omgang iværksætter Nordjyllands Beredskab en markedsdialog. Her ønsker beredskabet at mødes med de aktører, som kunne være interesserede i at byde på de forskellige opgaver. Formålet med dialogen er at få input til de nuværende opgaver samt til, hvordan markedet ser muligheden for at indgå i et samarbejde om at efterleve en kommende dimensioneringsplan.

Aktører skal melde sig til markedsdialogen senest den 15. marts 2017. Det er dog helt frivilligt, om aktørerne vil deltage i og bidrage til markedsdialogen – og manglende deltagelse har ikke betydning for deltagelse i den kommende konkurrenceudsættelse.

Nordjyllands Beredskab forventer at kunne indlede selve udbudsprocessen allerede i næste måned, hvor en formel udbudsbekendtgørelse ventes offentliggjort 7. april 2017.

Annonce