To sydvestjyske brandstationer får reduceret bemandingen

Falcks brandstation i Varde. Arkivfoto

Sydvestjysk Brandvæsen har nu udarbejdet den første risikobaseret dimensionering for det fælleskommunale brandvæsen, der dækker kommunerne Esbjerg, Varde og Fanø. I det store og hele videreføres det operative beredskab uændret, men brandstationerne i Varde og Bramming får dog reduceret bemanding fra 1+7 til 1+5, som dermed vil gælde for alle brandvæsenets stationer.

Esbjerg, Varde og Fanø kommuner oprettede i 2015 Sydvestjysk Brandvæsen, og den nye plan for risikobaseret dimensionering skal gælde i perioden 2019-2021. Den er en sammenskrivning og revidering af de nuværende dimensioneringsplaner for hver af de tre kommuner.

På det operative område indebærer den nye dimensioneringsplan kun ganske få ændringer. Væsentligst er en ændring af bemanding på brandstationerne i Varde og Bramming, som begge går fra 1+7 til 1+5. Alle stationer i Sydvestjysk Brandvæsen vil dermed køre med en bemanding på 1+5 i førsteudrykning.

Ny materieludskiftningsplan

Samtidig indeholder dimensioneringsplanen også en formaliseret materieludskiftningsplan, der skal tilsikre, at det kørende materiel er beredskabsmæssig tidssvarende og i god stand. Desuden er det besluttet, at der skal etableres Cobra-slukningsberedskab på brandstationerne i Varde og Ribe, således der fremadrettet er Cobra-beredskab på stationerne i Esbjerg, Varde og Ribe. Desuden skal der etableres CAFS-slukningsberedskab på stationen i Esbjerg.

Dimensioneringsplanen skal nu behandles i de tre kommunalbestyrelser.

Sydvestjysk Brandvæsen har 10 brandstationer. Brandvæsenet driver selv stationerne i Ribe og Sønderho (på Fanø) samt deltidsberedskabet i Esbjerg, som bemander 2. og 3. udrykning. Falck driver stationerne i Esbjerg, Bramming, Varde, Nr. Nebel, Oksbøl, Agerbæk, Ølgod og Nordby.

Annonce