Nordjysk brandmand skal fem år i fængsel for brandstiftelse

Arkivfoto: Per Johansen

En 34-årig tidligere deltidsbrandmand er i dag ved Retten i Hjørring blevet kendt skyldig i flere tilfælde af brandstiftelse. Den 34-årige mand er blevet idømt i alt fem års fængsel, ligesom han – formentlig som den første nogensinde – har fået frakendt retten til at virke som brandmand indtil videre. Han ankede dommen på stedet.

Den 34-årige, der oprindeligt var tiltalt for 33 forhold af brandstiftelse begået i Fjerritslev-området i Nordjylland fra den 16. april 2016 til den 23. november 2016, endte med at blive dømt for 18 af forholdene. Han blev frifundet for tiltalen om kvalificeret brandstiftelse, hvor en dengang 87-årig kvinde den 19. november 2016 efter politiets vurdering var i overhængende livsfare.

Manden blev samtidig frakendt retten til at virke som brandmand indtil videre.

Specialanklager Kim Kristensen, der har ført sagen for anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi, understreger, at det var anklagemyndighedens opfattelse, at der bevismæssigt var grundlag for at nå frem til, at tiltalte havde påsat alle de brande, som tiltalen angik.

”Men jeg kan konstatere, at retten ikke mente, at beviserne var tilstede i en række af forholdene – og det tager jeg til efterretning. For mig er det dog vigtigt, at tiltalte nu er blevet stillet til regnskab for nogle af de brande, som sidste efterår skabte frygt i Fjerritslev og omegn” siger Kim Kristensen.

Sagen er blevet efterforsket massivt af politiet i mange måneder.

”Og det er min opfattelse, at vi har været ude i alle hjørner. Resultatet af denne omfattende og grundige efterforskning har jeg præsenteret for retten, som altså ikke har været enig i min vurdering af bevisgrundlaget af flere af forholdene”, siger Kim Kristensen, der dog overordnet set er tilfreds med dommen.

Anklagemyndigheden vil nu nærlæse dommens præmisser og drøfte spørgsmålet om anke med Statsadvokaten.

Manden, der blev fængslet straks efter domsafsigelsen, ankede på stedet.

Annonce