Nordsjællandske kommuner skal betale ekstra for at opretholde beredskab

Frederiksborg Brand & Redning præsenterer snart en ny dimensioneringsplan, og her vil udgangspunktet være et beredskab, der er beredskabsfagligt forsvarligt – men som ledelsen også selv betegner som et ”minimumsberedskab”. Hvis de seks ejerkommuner vil opretholde et bedre beredskab, så må de betale for det gennem tilkøb. Samtidig skal der spares 900.000 kr. om året.

I slutningen af denne måde bliver et samlet planforslag for risikobaseret dimensionering af Frederiksborg Brand & Redning sendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Når Beredskabsstyrelsens udtalelse er modtaget, indledes der en høringsproces, som skal munde ud i, at byrådene i ejerkommunerne – Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner – vedtager dimensioneringsplanen i løbet af efteråret 2019.

I den indledende fase beskriver dimensioneringsplanen to basismodeller og syv tilkøbsmodeller. I en intern orientering beskriver beredskabsdirektør Kim Lintrup modellerne således:

”De to basismodeller uden tilkøb vurderes begge at være beredskabsfaglige forsvarlige og dermed et udtryk for det minimumsberedskab Frederiksborg Brand & Redning kan dimensioneres med. Frederiksborg Brand & Redning vil kunne overholde de fastsatte responstider på henholdsvis 10, 15 og ca. 20 minutter med en førsteudrykning, der vil være i stand til at iværksætte en forsvarlig førsteindsats, hvilket Beredskabsstyrelsen udtalte i 2016. Samtidig vurderer Frederiksborg Brand & Redning, at der ved flere samtidige og længerevarende hændelser er sikret den fornødne robusthed”.

Basismodel 1 er et forslag til et basisberedskab, som stort set er identisk med den basismodel, der blev vedtaget af ejerkommunerne i 2016. Basismodel 2 taget udgangspunkt i den første basismodel, men med forslag til ændret indsatslederstruktur og beredskab til redning i vand. Begge de to basismodeller medfører uændret bidragssats for ejerkommunerne.

Skal vælge tilkøbsmodeller for at opretholde beredskabet

De syv tilkøbsmodeller giver den enkelte ejerkommune mulighed for at tilkøbe et højere serviceniveau end basisniveauet. Modellerne har følgende indhold:

  • Tilkøbsmodel A beskriver muligheder for at nedbringe responstiden for første udrykningskøretøj omkring Slangerup. Tilkøbsmodellen medfører en tilkøbsudgift for Frederikssund Kommune. I denne tilkøbsudgift er HSE’en på Frederikssund brandstation udfaset og modregnet i tilkøbsudgiften.
  • Tilkøbsmodel B beskriver muligheden for at fastholde vandtankvognskapacitet på stationen i Skibby, og vil medføre en tilkøbsudgift for Frederikssund Kommune.
  • Tilkøbsmodel C beskriver mulighederne for at nedbringe responstiden i Værløse ved udvidelse af samarbejdsaftalen med Beredskab Øst (Ballerup). Denne tilkøbsmodel vil medføre en tilkøbsudgift for Furesø Kommune.
  • Tilkøbsmodel D beskriver mulighederne for at nedbringe responstiden i Værløse ved etablering af en ny brandstation i Værløse med deltidsbrandfolk. Denne tilkøbsmodel vil medføre en tilkøbsudgift på for Furesø Kommune.
  • Tilkøbsmodel E beskriver muligheden for at fastholde en ekstra vandtankvognskapacitet på stationen i Gilleleje samt øge bemandingen på udrykningerne i Station Gillelejes dækningsområde. Tilkøbsmodellen medfører en tilkøbsudgift for Gribskov Kommune.
  • Tilkøbsmodel F beskriver muligheden for at fastholde et ekstra køretøj (slangetender) på stationen i Helsinge samt øge bemandingen på udrykningerne i Station Helsinges dækningsområde. Tilkøbsmodellen medfører en tilkøbsudgift for Gribskov Kommune.
  • Tilkøbsmodel G beskriver muligheden for at fastholde et ekstra køretøj på stationen i Hillerød, og den vil medføre en tilkøbsudgift for Hillerød Kommune.
Sparekrav kan koste stillinger

Sideløbende med den nye dimensioneringsplan har den fælleskommunale beredskabskommission besluttet, at man vil fastholde et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt, svarende til godt 900.000 kr. Derfor vil der nu blive iværksat en proces, hvor medarbejderne får mulighed for at bidrage med forslag til, hvor der kan findes besparelser.

Beredskabsdirektør Kim Lintrup bebuder, at det ikke kan udelukkes, at effektiviseringerne kan medføre, at der nedlægges chef- eller lederstillinger eller administrative stillinger – og at det kan medføre uro og bekymringer.

”Jeg håber, at både medarbejdere og ledere vil bidrage til at komme med løsninger og forslag, således [at] alle muligheder, små som store, bliver bragt frem på beslutningsbordet”, skriver beredskabsdirektøren i den interne orientering.

Annonce