Undrer sig over brandvæsens udlån af autosprøjte

En tidligere brandmand undrer sig over, at en af Søllerøds autosprøjter i flere uger har været udlånt til Frederiksberg. Det svækker sikkerheden i den samlede Rudersdal Kommune, vurderer han, men det afviser beredskabschefen. Ifølge Beredskabsstyrelsens distriktsbrandinspektør er beredskabschefens udlægning af dimensioneringsreglerne imidlertid ikke helt korrekt.

Kent Sylvest, der er tidligere brandmand gennem 10 år i Birkerød, skyder med skarpt mod beredskabschefen for Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen, Jesper Djurhuus, og Rudersdals borgmester, Erik Fabrin (V). “Erik Fabrin siger, at man ikke kan finde på at sætte sikkerheden over styr i Rudersdal. Men jeg er bange for, at han ikke er blevet fuldt ud informeret om fakta, for sikkerheden i Birkerød er gradvist blevet dårligere gennem nogle år, og det er der nu nye eksempler på”, siger Kent Sylvest til Frederiksborg Amts Avis.

“En ting er, at man nu ønsker at flytte Birkerøds drejestige til Søllerød. Alt andet lige kan det kun betyde, at sikkerheden bliver forringet i dele af Birkerød. Dertil kommer nu, at man fra brandstationen i Nærum i de seneste mange uger har haft udlånt en autosprøjte til Frederiksberg. Det er simpelthen uforsvarligt”, siger Kent Sylvest.

Kent Sylvest forklarer, at brandstationen i Nærum efter de gældende regler skal have to slukningstog. “Det er jo fint nok, at man inden for brandvæsnerne kan hjælpe hinanden, men når Jesper Djurhuus udlåner en autosprøjte fra stationen i Nærum til stationen på Frederiksberg, så mangler den jo i Rudersdalområdet”, argumenterer Kent Sylvest.

I den forbindelse peger han på, at brandstationen i Nærum for nogle år siden overtog ansvaret for en del af slukningsområdet i Birkerød, netop fordi stationen i Nærum havde to slukningstog. “Efter de nuværende regler bør der være halvandet slukningstog i Birkerød, hvor der bor cirka 22.000 indbyggere. Halvandet slukningstog findes ikke, så derfor overtog Søllerød Hørsholm Brandvæsen ansvaret for udrykningerne til en del af Birkerød. Nu kan vi så konstatere, at der ikke er to slukningstog i Nærum, og så er det, at jeg bliver nødt til at reagere. Sikkerheden er ikke så god, som man prøver at bilde borgmesteren ind”, lyder det skarpt fra den tidligere brandmand, der stoppede i april.

Kent Sylvest er ekstra harm, fordi det ifølge hans oplysninger ikke er første gang, at beredskabschefen har udlånt autosprøjten. Den har også tidligere været udstationeret i Gentofte i flere uger. “Det kan være, at man kan spare 1,4 millioner kroner på autosprøjten i Nærum. Den er jo åbenbart ikke så vigtig for sikkerheden”, kommer det sarkastisk fra Kent Sylvest, der fortsætter: “Jeg synes, at beredskabskommissionen skal vide disse ting. Da kommissionens sidste møde blev holdt, blev den udlånte brandsprøjte hentet hjem til Nærum, så den ikke manglede. Allerede dagen efter mødet blev den kørt tilbage til Frederiksberg. Det er altså ikke rent trav, det, der foregår”.

Til det siger beredskabschef Jesper Djurhuus: “Indledningsvis vil jeg gerne sige, at det er normalt, at brandvæsnerne i det storkøbenhavnske område låner materiel af hinanden, når andet materiel er til reparation. Det tidligere Søllerød Brandvæsen har blandt andet lånt en drejestige af Frederiksberg Brandvæsen, mens Søllerøds var på værksted, og i 1999 blev der gennem længere tid lånt en sprøjte af Birkerød Brandvæsen i forbindelse med udskiftning af materiel i Søllerød. Der er således intet nyt i, at brandvæsenerne støtter hinanden med lån af materiel”.

Beredskabschefen i Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen afviser også på det kraftigste, at det er urent trav, når den udlånte autosprøjte bliver hentet tilbage til Nærum i forbindelse med et beredskabskommissionsmøde. “Når den udlånte sprøjte blev trukket hjem i forbindelse med kommissionsmødet, var hensigten at fremvise materiellet i forbindelse med behandlingen af den riskobaserede dimensionering. Så der er altså ikke noget at komme efter, og det skal i øvrigt bemærkes, at den udlånte sprøjte nu er tilbage i Nærum”, siger Jesper Djurhuus til Frederiksborg Amts Avis.

Jesper Djurhuus peger på, at det er en fordel, at brandvæsenerne kan låne materiel af hinanden i nødsituationer og ved reparation af materiellet. “Når der kan lånes en sprøjte ud fra stationen i Nærum uden sikkerheden forringes, skal det ses i relation til, at der i det samlede slukningsområde Hørsholm og Rudersdal efter gældende bestemmelser skal være to et halvt slukningstog. I dag råder det samlede beredskab over fire et halvt slukningstog, hvilket faktisk er en overkapacitet”, forklarer Jesper Djurhuus, der fortsætter: “Det kan man også se i forslaget til den fremtidige risikobaserede dimensionering. Her lægges der op til, at antallet af slukningstog reduceres, og det betyder blandt andet, at der reduceres med et køretøj på stationen i Nærum”.

Men den forklaring holder ikke helt vand ifølge distriktsbrandinspektør Bent B. Jørgensen fra Beredskabsstyrelsen. “Jeg vil ikke stille mig til dommer i den konkrete sag. Men jeg vil gerne slå fast, at indtil den nye risikobaserede dimensionering bliver indført, så er det dimensioneringsbekendtgørelsen fra 11. december 2002, der gælder. Og den siger, at der skal være to funktionsdygtige slukningstog på brandstationen i Nærum, såfremt der i udrykningsområdet bor mellem 30-60.000 indbyggere”.

Henrik G. Petersen, der er kontorchef i Beredskabsstyrelsen, er dog lidt mere forsigtig i sin udtalelse om, hvem der har ret i hele miseren. “Vi står midt i et vadested i øjeblikket. Inden for kort tid bliver den nye risikobaserede dimensionering indført, så derfor skal man passe på med alt for bombastiske udmelding. Men fakta er, at der tidligere var tre selvstændige brandstationer i Hørsholm, Birkerød og Søllerød. I 2005 blev Hørsholm og Søllerøds beredskaber lagt sammen og to år efter kom kommunesammenlægningen mellem Birkerød og Søllerød til Rudersdal Kommune. Det gør tingene meget komplicerede. Jeg vil derfor ikke gå ind og være dommer i den konkrete sag, men blot konstatere, at tingene nu løser sig i og med, at vi inden for kort tid for en helt ny måde at regne dimensioneringen ud på. Fremover får kommunerne et endnu større ansvar for at opretholde et forsvarligt beredskab”, siger Henrik G. Petersen til Frederiksborg Amts Avis.

Annonce