Nu er straffen øget for at affyre fyrværkeri mod politi og brandvæsen

Et bredt flertal i Folketinget vedtog tidligere på måneden justitsministerens lovforslag om at skærpe straffen med en tredjedel for bl.a. at affyre fyrværkeri mod politi, brandvæsen og folk på gaden. Strafskærpelsen trådte i kraft tirsdag. Nye kampagner fra politiet og beredskabet skal sætte fokus på sikker brug af fyrværkeri. 

I december 2019 var der ca. 250 episoder, hvor fyrværkeri blev brugt til at beskyde politiet, brandfolk og tilfældige folk på gaden.

Derfor fremlagde justitsminister Nick Hækkerup i efteråret et lovforslag, der skulle skærpe straffen for denne form for kriminalitet med en tredjedel. Med bred opbakning fra Folketinget blev lovforslaget vedtaget den 3. december 2020, og de nye regler trådte i kraft tirsdag. Det indebærer, at straffeloven nu har en helt ny bestemmelse om angreb med genstande (herunder sten og fyrværkeri) mod personer i offentlig tjeneste eller hverv. Det skal understrege alvoren ved denne form for forbrydelser.

Samtidigt vil politiet nu øge og intensivere tilstedeværelsen og den forebyggende indsats op til nytår, hvilket skal sikre, at der sættes tidligt ind i de særligt berørte områder, herunder med information om den nye strafskærpelse.

”Sidste december var vi vidner til, at afstumpede tåber i et ubegribeligt stort omfang valgte at affyre fyrværkeri mod tilfældige borgere og mod beredskabsfolk og politi, der blot passede deres arbejde. Det er komplet meningsløst og potentielt livsfarligt, og derfor kommer hammeren i år til at falde ekstra hårdt for denne form for kriminalitet. Det er mit håb, at strafskærpelsen sammen med en øget indsats fra politiet vil medvirke til, at folk tænker sig om, så vi kommer til at opleve langt færre tilfælde i år”, siger justitsminister Nick Hækkerup.

Kampagne om sikker brug af fyrværkeri

Det er nu muligt at købe romerlys, raketter og heksehyl til nytårsaften. Derfor lanceres der lokale kampagner i et samarbejde mellem politi, kommuner og beredskaber med fokus på sikker brug af fyrværkeri.

I hovedstaden er det Københavns Politi, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab, som står bag den fælles kampagne.

”De fleste kan godt finde ud af at holde afstand, passe på og tage hensyn til hinanden, når der affyres fyrværkeri. Men sidste år så vi desværre, at der var nogle, som slet ikke kunne finde ud af det og derfor var til fare for omgivelserne. Derfor igangsætter vi nu en kampagne om forsvarlig brug af fyrværkeri, som både er rettet mod de unge og mod deres forældre for at inspirere til en snak med børnene om, at fyrværkeri skal bruges med omtanke. Alle københavnere skal kunne føle sig trygge i deres by – også omkring nytår”, siger Lars Weiss, der er overborgmester i København.

Den nye kampagne søsættes under sloganet ”Fyrværkeri er flot, men farligt – brug det ansvarligt”. Som led i kampagnen vil både gadeplansmedarbejdere fra Københavns Kommune og medarbejderne i de boligsociale helhedsplaner være opsøgende og uddele materiale til beboerne i flere boligområder, ligesom der via sociale medier og Aula vil komme materiale ud til skoleelever og deres forældre. Derudover vil politiet være synligt til stede og have ekstra fokus på handel med og brug af ulovligt fyrværkeri.

”Nu sætter vi sammen ind med denne kampagne, så vi forhåbentligt ikke ser episoder, som dem vi så sidste år, hvor fyrværkeri helt tankeløst blev rettet mod tilfældige borgere og politiet. Samtidig er de nye, skærpede straffe med til at understrege, at det kan have alvorlige strafmæssige konsekvenser, hvis man affyrer fyrværkeri mod andre”, siger Anne Tønnes, der er politidirektør i Københavns Politi.

Som led i kampagnen har betjente fra Københavns Politis Forebyggelsessektion sammen med repræsentanter fra Hovedstadens Beredskab været på besøg i flere københavnske ungdomsklubber. Her er det blevet understreget, at de unge skal holde sig fra ulovligt fyrværkeri og kun anvende effekter, der er godkendt med et CE-mærke.

”Vi opfordrer de unge til at tænke sig om. Ikke alene af hensyn til vores mandskabs sikkerhed, men også de mennesker i nød, som vi rykker ud for at redde. Fyrværkeri er flot, men det kan blive de unge selv, der får brug for vores hjælp, hvis ikke de bruger fyrværkeriet ansvarligt og passer på sig selv og andre”, siger Jakob Vedsted Andersen, der er beredskabsdirektør i Hovedstadens Beredskab.

Det er kun tilladt at affyre fyrværkeri i perioden fra den 27. december til og med den 1. januar 2021.

Annonce