Ny brandstation i Aarhus ventes at stå klar i 2023

Den 1. januar 2023 forventer Østjyllands Brandvæsen at kunne tage en ny station Aarhus Syd i brug. Stationen bliver på 2.100 m2, og udover faciliteter til det døgndækkende 1-minutsberedskab får stationen også værkstedsfaciliteter. Efter en udbudskonkurrence har Østjyllands Brandvæsen valgt totalrådgiverteamet til byggeriet, der dermed går ind i realiseringsfasen.

Den nye station Aarhus Syd skal sikre en bedre dækning for borgerne i den sydlige del af Aarhus Kommune. Denne del af Aarhus er præget af tilflytning samt af store virksomheder og vækst. Stationen vil dog også skulle bistå brandstationen i Aarhus midtby og stationerne i resten af Østjylland.

Efter en udbudskonkurrence har Østjyllands Brandvæsen valgt firmaet Cubo som totalrådgiver og arkitekt i samarbejde med Ingeniørfirmaet Viggo Madsen. Dermed går byggeprojektet ind i realiseringsfasen, og det er forventningen, at den nye brandstation på Søren Nymarksvej 6 kan tages i brug den 1. januar 2023.

Station Aarhus Syd vil med gennemtænkte løsninger i arkitektur, indretning og funktion skabe unikke rammer og et attraktivt arbejdsmiljø for de ansatte. Sikkerhed og tryghed er vigtige faktorer i hverdagen og medtænkes i alle bygningens zoner, fra værksteder til administration og opholdsrum. Derfor er der fokus på adskillelse af områder, således at forurenede zoner og materiel med sod og farlige partikler adskilles fra de rene rum. Et sundt indeklima og rekreative opholdsrum inde og ude skal højne trivsel samt understøtte den vigtige indsats, mandskabet yder.

Brandfolkene har været inddraget

”Vi har vores brandfolk med helt inde i maskinrummet i den her proces. Deres input har afgørende betydning for projektets succes. Vi skal bruge brandfolkenes viden om arbejdsmiljø, trivsel og sikkerhed til at skabe den perfekte ramme – både til hurtig udrykning, til effektivt stationsarbejde og til det gode kammeratskab hen over vagtdøgnet”, fortæller beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl fra Østjyllands Brandvæsen.

Østjyllands Brandvæsen er også i gang med at bygge en ny station Aarhus Nord i Lisberg, der forventes at stå klar i oktober 2021. Med de nye stationer i Lisbjerg og Højbjerg samt den nuværende station i midtbyen ønsker Østjyllands Brandvæsen at opnå solid beredskabsdækning for alle borgere i Aarhus Kommune og hurtig assistancemulighed til alle stationer i oplandet.

Annonce