Ny tjekliste for brandfolks vedligeholdelsesuddannelse

Landets kommuner og brandvæsener har modtaget en ny tjekliste for, hvordan de kan gennemføre god vedligeholdelsesuddannelse for de kommunale brandfolk. Afsenderen er Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, der har taget udgangspunkt i en undersøgelse af kommunernes praksis for at planlægge, gennemføre og dokumentere den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse.

”Vi kan konkludere, at der er grundlag for at udvikle kommunernes uddannelsespraksis til gavn for brandmandskabets kompetencer. Med en tjekliste over metoder og tilgange, der kan øge effekten ved ens uddannelsesaktiviteter, håber vi, at kommunerne vil gå på opdagelse i egen praksis og se nye muligheder for at gøre det bedre”, siger Flemming Andersen, der er chef i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse.

Beredskabsstyrelsen oplyser, at styrelsen har gennemført en undersøgelse, hvor alle landets kommuner har besvaret en række spørgsmål vedrørende deres praksis for at planlægge, gennemføre og dokumentere den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse af brandmandskabet. Beredskabsstyrelsens analyse af svarene viser, at flere kommuner bør have større fokus på differentierede uddannelsesforløb, lokalt tilrettelagte øvelser, en mere analytisk tilgang i planlægningsfasen samt gennemføre flere øvelser på relevante objekter og under realistiske vilkår.

”Tjeklisten kan fungere som et pejlemærke for ens praksis. Har man et behov i den enkelte kommune for at komme videre derfra, kan Beredskabsstyrelsen støtte med flere forskellige typer rådgivningsydelser, eksempelvis temadage, vejledning og konkret rådgivning”, siger Flemming Andersen.

Beredskabsstyrelsen vil desuden følge op på undersøgelsen ved at gennemføre tilsynsbesøg hos et mindre antal kommuner med henblik på vejledning og eventuel rådgivning.

Se Beredskabsstyrelsens brev her og undersøgelsen her.

Annonce