Flere værnepligtige i Beredskabsstyrelsen oplever kulturen som kønskrænkende

Indenfor de seneste år er andelen af værnepligtige hos Beredskabsstyrelsen, der oplever uønsket seksuel opmærksomhed og kønskrænkende berøringer, faldet. Men samtidig er der sket en markant stigning i andelen af værnepligtige, der oplever, at der er en kønskrænkende omgangstone eller kønskrænkende kultur. Det viser en ny undersøgelse.

Tidligere på året viste en undersøgelse blandt Beredskabsstyrelsens medarbejdere, at det er gået den forkerte vej med antallet af seksuelle krænkelser blandt medarbejderne. Tallene viste således, at der de seneste år var sket en stigning indenfor næsten alle kategorier af det, der af Beredskabsstyrelsen betegnes som ”kønskrænkende adfærd”. I den seneste opgørelse var der dog hverken registreret voldtægter eller voldtægtsforsøg.

Nu er der så lavet en tilsvarende undersøgelse blandt Beredskabsstyrelsens værnepligtige, og også her er den gode nyhed, at ingen af de 257 værnepligtige, der har deltaget i undersøgelsen, angiver, at de har været udsat for voldtægt, voldtægtsforsøg eller seksuel tvang. Ved en tidligere undersøgelse i 2019 svarede tre værnepligtige ja indenfor disse kategorier.

Når det gælder uønsket seksuel opmærksomhed har 3,9 pct. af de værnepligtige svaret, at de har været udsat for det, hvilket er noget mindre end i 2019, hvor andelen var 4,8 pct. Der er dog en stor forskel mellem kønnene, idet 8,6 pct. af de kvindelige værnepligtige svarer ja, mens det er 1,7 pct. af de mandlige.

Faldet er mere markant i forhold til kønskrænkende berøringer, hvor andelen, der har oplevet det, er faldet fra 5,7 pct. til 1,9 pct.

Hver fjerde kvinde oplever diskrimination

På det mere generelle spørgsmål om, hvorvidt den værnepligtige oplever, at der er en kønskrænkende omgangstone og/eller kønskrænkende kultur på tjenestestedet, svarer 9,3 pct. af de værnepligtige ja. Det er en markant stigning fra 6,1 pct. i 2019. Også her er der en markant forskel på kønnene, idet 14,8 pct. af de kvindelige værnepligtige svarer ja, mens det er 6,8 pct. af de mandlige.

Undersøgelsen viser også, at to værnepligtige – svarende til 0,8 pct. – har været udsat for fysisk vold, mens 3,5 pct. har oplevet, at andre er blevet udsat for fysisk vold. 3,1 pct. har været udsat for mobning, mens 11,7 pct. har oplevet, at andre er blevet mobbet. Hele 32,3 pct. svarer desuden ja til, at de i værnepligten har haft skænderier eller konflikter.

Det sidste spørgsmål i undersøgelsen går på, om den værnepligtige har oplevet at blive diskrimeret eller dårligt behandlet på grund af f.eks. køn, alder, etnicitet, religion, helbred eller seksuel orientering. Har svarer 25,9 pct. af de kvindelige værnepligtige ja, mens 6,3 pct. af mændene svarer ja.

Annonce