Ny vejledning om certificering af brandrådgivere

Den 1. januar 2018 trådte en ny bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet i kraft. Med certificeringsordningen kan ansøgere om byggetilladelse undtages fra teknisk byggesagsbehandling, hvis der til projektet er tilknyttet en certificeret statiker og en certificeret brandrådgiver. Nu er der udarbejdet en ny vejledning om certificeringen.

Bekendtgørelsen fastsætter kompetence- og kvalifikationskravene til dem, der certificeres som statikere og brandrådgivere. Herudover fastsætter den kravene til de virksomheder, der akkrediteres som certificeringsorganer.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop offentliggjort en ny vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere. Vejledningen henvender sig primært til certificeringsorganerne. Den nye vejledning henvender sig primært til de certificerende organer, og uddyber kravene i bekendtgørelsen, herunder krav om certificeringsorganets bedømmelse af kompetencer ved certificering og re-certificering.

Læs vejledningen her.

Annonce