Nyt kommunikationssystem skal sikre effektive assistancer i grænselandet

Foto: Kenneth Achner

Brandvæsenerne i Danmark og Tyskland har i mange år arbejdet tæt sammen for at sikre, at de nærmeste enheder rykker ud, når alarmen går i grænselandet. Nu skal et EU-finansieret projekt sikre, at de danske og tyske vagtcentraler kan kommunikere effektivt – både i hverdagen og ved større hændelser i Sønderjylland og Nordtyskland.

Brand og Redning Sønderjyllands brandkøretøjer disponeres fra Falcks brandvagtcentral i Aalborg, mens de nordtyske brandkøretøjer disponeres fra Leitstelle Nord i Harrislee ved Flensborg.

Hidtil er kommunikationen mellem de to vagtcentraler sket via et integreret system i Aalborg samt et mere primitivt system hos Leitstelle Nord, og dermed har kommunikationen været begrænset til korte, skriftlige meldinger – og i høj grad har været afhængig af et særligt fokus fra medarbejderen på vagtcentralen i Flensburg. Systemet har fungeret, men det har også været klart, at der skulle findes en anden løsning i Flensburg. Den løsning er nu på plads.

Det er det EU-finansierede INTERREG-projekt ”Beredskab Uden Grænser 2.0”, som har haft det som et af projektets mål at implementere et tidssvarende system. Projektet har fundet frem til en brugervenlig platform, som gør det muligt at sende skriftlige meldinger, men også at tale sammen via det radionet, som beredskabets aktører allerede benytter. Systemet kan altså sikre, at den rette information kommer til rette person på kortere tid end det tidligere system.

Systemet består af en PC og en touchskærm, som er tilsluttet en radio i det danske SINE-net. Ved alarmer, som kræver tysk assistance, sender Brand og Redning Sønderjyllands vagtcentral en alarm til Leitstelle Nord. Leitstelle Nord kan ligeledes sende en alarm og anmodning om assistance til Brand og Redning Sønderjylland. Kommunikationen sker via skærmen som tekst eller via tale. Systemet er mobilt, så det kan også anvendes i et køretøj eller et midlertidigt kontrolrum.

Systemet, som er leveret til Leitstelle Nord, er en light-udgave af systemer, der er leveret til andre beredskaber.  I den fulde version kan op til 128 radioers respektive operatører tilkobles. Det gør systemet meget anvendeligt ved større hændelser, f.eks. oversvømmelser, events og lignende. Systemet er leveret af virksomheden IHM P/S, som i mere end 35 år har leveret radiokommunikationssystemer til beredskaber, politi, hospitaler, transport og maritime organisationer. Flere større beredskaber i Danmark, herunder Falck og Østjyllands Brandvæsen, anvender IHM’s vagtcentralsløsning.

Annonce