Nyt samarbejde mellem to beredskaber skal øge robustheden

Beredskab Øst og Hovedstadens Beredskab indgår fremover i et nyt samarbejde, der skal sikre borgerne hurtig hjælp samt øge robustheden ved flere samtidige hændelser, større brande og ulykker. Som led i samarbejdet vil det specialmateriel, som hvert beredskab råder over, nu kunne blive anvendt i begge beredskabers områder.

De to fælleskommunale beredskaber har siden deres oprettelse haft et samarbejde, men med den netop indgåede samarbejdsaftale er der skabt det formelle grundlag for en yderligere styrkelse af samarbejdet.

Samarbejdsaftalen sikrer, at de to beredskaber gensidigt kan støtte og sikre hinanden med hurtig assistance. Det kan f.eks. være med specialsprøjter med CAFS (særlig skumtype) fra Beredskab Øst eller redningsdykkere fra Hovedstadens Beredskab. Det kan også være tale om assistance mellem beredskaberne ved flere hændelser, der skal håndteres på én gang, eller som kræver ekstra mandskab og materiel.

Beredskabschef Rasmus Storgaard og beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen

”Med den nye aftale udnytter vi den høje faglighed og de mange specielle ressourcer, der findes i begge beredskaber. Det potentiale sikrer et fortsat højt serviceniveau til gavn for borgerne”, siger Rasmus Storgaard, der er beredskabschef i Beredskab Øst.

”Hovedstadsområdet rummer risici, der kræver, at vores beredskaber hele tiden er parat til store og komplicerede hændelser. Med den nye aftale styrker vi det operative samarbejde og øger dermed beredskabets samlede robusthed”, siger beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen fra Hovedstadens beredskab.

Det bliver Vagtcentralen for Storkøbenhavn, der i praksis skal håndtere aftalen og tilkalde de relevante enheder i den konkrete situation. Afregningen for ydelserne er fastsat i samarbejdsaftalen.

Annonce