Ønsker værnepligtige i de kommunale beredskaber

Det samlede redningsberedskab vil blive styrket, hvis regeringen vælger at lade værnepligtige gøre tjeneste i de kommunale beredskaber. Det mener interesseorganisationen Danske Beredskaber, som foreslår en værnepligt på tre-fire måneder, hvor de værnepligtige har dagtjeneste og tilkaldevagt. Det vil koste ca. 40 mio. kr. om året.

Danske Beredskaber er interesseorganisation for landets 24 kommunale beredskaber, og organisationen anbefaler, at der etableres en kommunal værnepligt, hvor de værnepligtige gør tjeneste hos de 24 beredskaber – f.eks. som en praktikperiode, hvor den værnepligtige efter endt tjeneste i det statslige beredskab gør tjeneste i hjemkommunens beredskab.

”De værnepligtige vil således blive fordelt i hele Danmark, og være med til at sikre, at også områder med lav vækst og aktivitet, får glæde af værnepligt. De steder, hvor grundlaget for et værnepligtsforløb bliver kritisk, på grund af få værnepligtige, kan naboberedskaber lave aftaler om fælles forløb og samtræning”, skriver Danske Beredskaber i et oplæg.

Kan fortsat bo hjemme

Forslaget er, at der fremover skal være ca. 800 værnepligtige, mod i dag godt 400. Den kommunale del af værnepligten bør af hensyn til kontinuitet og indlæring ikke være kortere end tre-fire måneder, mener Danske Beredskaber.

Konkret kan den værnepligtige i den kommunale praktikperiode bo hjemme, da han tilknyttes sin hjemkommunes redningsberedskab. Der er således ikke ekstra udgifter til indkvartering. Den værnepligtige vil så skulle møde indenfor normal værnepligtstid, f.eks. dagligt kl. 8-16, og hver anden eller tredje uge der ud over i en eller anden form indgå i døgnberedskab og være på tilkald.

Kun et supplement

Baseret på Deloittes budgetanalyse vurderer Danske Beredskaber, at hver værnepligtig vil koste ca. 95.000 kr. i 2011-tal. Ved det nuværende antal på 420 værnepligtige pr. år, vil den kommunale udgift således være på ca. 40 mio. kroner i 2011-tal.

”Det er væsentligt at pointere, at de værnepligtige ikke indgår som en del af den vanlige dimensionering. De vil være et supplement, der kan betyde, at fastansat personale kan frigøres til f.eks. uddannelse indenfor terror eller klima, og en værnepligtig kan i en afgrænset periode indtræde i stedet for den fastansatte, i dennes opgaver, fx ved afvikling af overarbejde. Opgaverne der løses er således afløsningsopgaver eller supplementopgaver, operativt og administrativt”, skriver Danske Beredskaber.

Annonce