38 pct. af alle brandsyn resulterede i påbud

Arkivfoto: Hovedstadens Beredskab

Sidste år udførte landets beredskaber godt 24.000 brandsyn af f.eks. forsamlingslokaler, butikker, hoteller, skoler og hospitaler. Det resulterede i over 21.000 påbud om forbedring af brandsikkerheden. I gennemsnit blev der givet 2,25 påbud ved hvert brandsyn, og ud af det samlede antal brandsynsobjekter fik 38 pct. af dem et påbud. Det viser tal fra Danske Beredskaber.

Formålet med brandsyn er at mindske risikoen for brand samt mindske konsekvenserne af brand.

Der er i Danmark næsten 46.000 brandsynsobjekter, som er steder eller bygninger hvor der gås brandsyn. Disse brandsynsobjekter bliver synet regelmæssigt, men med forskelligt tidsinterval, alt efter hvilken type de er. Det kan være alt fra forsamlingslokaler, butikker og hoteller til skoler, hospitaler og institutioner for børn og ældre.

I 2021 kunne landets beredskaber konstatere, at hele 38 pct. af de steder, hvor der blev gået brandsyn, ikke levede op til de lovpligtige standarder for brandsikkerhed.

Det viser tal fra brancheorganisationen Danske Beredskaber.

Især problemer hos butikker

I 2021 skulle 24.588 af alle brandsynsobjekterne til syn. Her kontrolleres det, hvordan brandsikkerheden er de pågældende steder. I alt blev der her givet 21.090 påbud, svarende til påbud ved 38 pct. af brandsynene. Påbuddene var fordelt på 9.370 brandsynsobjekter, hvilket betyder, at 56 pct. af de brandsynsobjekter, der har fået påbud, har fået mere end ét. Det giver et gennemsnit på 2,25 påbud for hvert brandsynsobjekt.

Særligt når det gælder butikker halter brandsikkerheden. Både i butikker, hvor der må være fra 150 til 500 personer, og i butikker med plads til over 500, er der blevet givet påbud i over 60 pct. af tilfældene. Men også på uddannelsesinstitutioner, plejecentre og kollegier blev der givet procentvis mange påbud.

I perioden 2018 til 2021 har antallet af påbud været let stigende – dog med undtagelse af 2019, hvor markant færre påbud blev givet. Her var det kun 16 pct. af alle de synede brandsynsobjekter, der fik et påbud, mens tallene de øvrige år har ligget mellem 33 og 38 pct., oplyser Danske Beredskaber.

Gav 51 forbud mod fortsat brug

Påbud gives, når der er nogle forhold i den pågældende bygning, der er i uoverensstemmelse med lovgivningen om brandsikkerhed, og som der derfor skal rettes op på. I særligt grove tilfælde kan der også gives forbud mod brug af en bygning.

Når der gives et forbud skyldes det, at der er forhold, som er så kritiske, at det er usikkert for mennesker at benytte sig af bygningen. Stedet bliver derfor lukket med øjeblikkelig virkning, indtil uoverensstemmelserne er korrigeret, og det igen er sikkert at færdes der.  I 2021 blev der givet 51 forbud. Det svarer til 0,19 pct. af alle brandsynsobjekterne.

Annonce