Ny opgørelse: Der mangler 316 brandfolk i Danmark

En ny opgørelse fra de kommunale beredskaber viser, at der pr. 1. oktober 2021 manglede 316 deltidsbrandfolk og frivillige brandfolk i det danske beredskab. For at imødekomme manglen vil Beredskabsstyrelsen ophæve de nuværende regler om, at brandfolk mister deres certificering, hvis de ikke har fungeret som brandfolk i fem år.

Det er Beredskabsstyrelsen, der som led i en opfølgning på den politiske forsvars- og beredskabsaftale har anmodet de kommunale beredskaber om at oplyse, hvor mange ubesatte stillinger de har som henholdsvis deltidsbrandfolk samt frivillige brandfolk ved de sønderjyske brandværn. Svarene viser, at der pr. 1. oktober 2021 på landsplan var 316 ubesatte stillinger.

Samtidig oplyser Beredskabsstyrelsen, at styrelsen hvert år uddanner ca. 545 værnepligtige som brandfolk. Disse værnepligtige kan efter aftjent værnepligt straks indgå i de kommunale beredskaber som deltidsbrandfolk eller frivillige brandfolk. Den nuværende praksis er dog, at uddannede brandfolk mister deres certificering, såfremt uddannelsen ikke har været vedligeholdt i fem år.

Beredskabsstyrelsen oplyser imidlertid, at styrelsen pr. 1. januar 2022 vil iværksætte en ændring, som indebærer, at den fem-årige forældelsesfrist erstattes en af ny kompetenceafklarings- og opkvalificeringsmodel. Modellen indebærer, at der fremover vil kunne foretages en konkret kompetenceafklaring, når en tidligere brandmand søger et job. På den baggrund kan der så iværksættes et individuelt opkvalificerings- eller uddannelsesforløb, som sikrer, at brandmanden kan indgå i operativ tjeneste uden at skulle starte forfra på brandmandsuddannelsen.

Annonce