Pænt overskud i TrekantBrand

Efter flere år med økonomisk krise kom det fælleskommunale TrekantBrand ud af 2019 med et overskud på 3,2 mio. kr. Overskuddet skyldes delvist en stor erstatning efter branden på Fredericia Havn i 2016, men en række besparelser har også styrket økonomien. I år forventer TrekantBrand imidlertid et markant dårligere resultat.

TrekantBrands økonomi har længe været presset, men med overskuddet på 3,2 mio. kr. i 2019 ser økonomien ud til at være genoprettet.

Der blev i 2019 indgået et forlig om branden på Fredericia Havn i 2016, hvor en række brandkøretøjer blev ødelagt. Forliget betød en enkeltstående indtægt til TrekantBrand på 1,8 mio. kr. Men samtidig er indtægterne også øget, blandt andet fordi en hjemtagning af vagtcentralydelser fra Falck har givet flere gebyrindtægter fra ABA-alarmer. Brandvæsenet har også fået en ny kunde til elevatoralarmer, ligesom politiet og Falck er nye kunder til kurser.

Færre brandfolk og brandkøretøjer

På omkostningssiden har TrekantBrand i to omgange reduceret ledelsen, ligesom antallet af deltidsbrandfolk og køretøjer er reduceret som konsekvens af en ny dimensioneringsplan. Hertil kommer en besparelse ved hjemtagning af vagtcentralydelsen, opsigelse af et lejemål i Kolding samt indgåelse af en aftale om gensidig hjælp med Sydøstjyllands Brandvæsen, hvor der hidtil er sket ensidig fakturering af 100.000 kr. om året.

I 2020 forventer TrekantBrand ikke at få nogen ekstraordinære indtægter. Desuden pålægges TrekantBrand yderligere besparelser, og derfor ventes resultatet i 2020 at blive markant dårligere end resultatet i 2019 – formentlig et resultat, hvor indtægter og omkostninger lige balancerer.

En af TrekantBrands store kunder – Fredericia Teater – er i år gået konkurs, og teateret skylder TrekantBrand 175.560 kr. vedrørende sidste år, som ikke er indregnet i regnskabet. Desuden forventer brandvæsenet, at COVID-19-situationen i år vil have en række negative økonomiske effekter. Brandvæsenet er således ramt af et midlertidigt stop for salg og afvikling af kurser, slukkerservice, buskørsel, kørselskontor, nødkaldsydelser og sikkerhedsvagter.

Annonce