Afgørelse i voldgiftssag: Brandfolk skal ikke stå til rådighed i fritiden uden aftale

Google Maps
Brandstationen i Fredericia. Arkivfoto

Det var overenskomststridigt, da Trekantbrand i Fredericia i februar 2017 pålagde fuldstidsbrandfolkene at stå til rådighed udenfor den aftalte arbejdstid. Det fastslår en faglig voldgift. Trekantbrand misbrugte ifølge den faglige voldgift ledelsesretten, og beredskabet er blevet dømt til at betale en erstatning på 600.000 kr. til de berørte brandfolk.

En voldsom brand i kontrolrummet ved det daværende Elsam i Fredericia den 6. juli 1991 var årsag til, at brandfolkene i Fredericia dengang fik en aftale om at skulle stå til rådighed i døgnet efter deres normale arbejdstid. Det daværende Fredericia Brandvæsen havde et minimalt beredskab på vagt, og på grund af en fest havde de svært ved at mobilisere flere folk ved Elsam-branden. Men aftalen betød, at der fremover i løbet af fem minutter kunne stå 12 mand klar til indsats, hvis situationen krævede det, og aftalen indebar ekstra betaling til brandfolkene.

Den netop afgjorte sag begyndte, da Trekantbrand i 2016 opsagde alle aftaler ved dannelsen af det nye, fælleskommunale beredskab i Trekantområdet. Opsigelserne omfattede også den eksisterende lokalaftale om honorering for rådighedsvagter, da Trekantbrand var af den opfattelse, at man kunne klare sig uden rådighedsvagter. Da ledelsen i Trekantbrand senere ændrede opfattelse, var det ikke muligt for Trekantbrand og FOA at blive enige om en ny aftale om rådighedsvagter.

“I FOA er vi selvsagt glade for at få slået fast, at beredskabspersonale ikke kan pålægges at stå til rådighed i deres fritid, uden at der er indgået en aftale om det, og vilkårene for rådigheden er aftalt”, siger Reiner Burgwald, der er sektorformand i FOA.

FOA håber, at dommen kan bruges til at få flere fuldtidsbrandfolk i de kommunale beredskaber:

“Måske kan gårsdagens afgørelse sætte en proces i gang, der kan føre til, at reglerne overholdes for alle landets brandmænd, og at der fortsat er et professionelt og robust kommunalt beredskab i landets kommuner. Et beredskab der vel og mærke – uanset om det er kommunalt eller privat – drives og ledes i overensstemmelse med de gældende regler, og sikrer de ansatte mod unødigt lange arbejdstider og nedslidning. For FOA er det åbenbart, at vejen frem er flere opgaver til beredskaberne i kombination med fuldtidsstillinger, hvor hver times arbejde tæller som fuld arbejdstid – på samme måde som de fleste andre arbejdspladser i vores samfund. Vi vil i hvert fald presse på for at få dialogen i gang. Et velfungerende beredskab er i alles interesse”, siger Reiner Burgwald.

Annonce