Politikere vil spare brandstation væk

Meget tyder på, at Danmark fra 1. januar 2004 får en brandstation mindre. Det er politikerne i Jernløse Kommune, som vil lukke brandstationen i Undløse, hvilket kan give kommunen en betragtelig besparelse. I stedet skal brandslukningen i Jernløse Kommune deles mellem brandstationerne i tre nabokommuner.

Jernløse Kommune har fælles beredskab med nabokommunerne Holbæk og Tølløse, og de tre kommuner har alle kontrakt med Falck om brandslukningen. Tidligere har der i Undløse været en egentlig brandstation med et slukningstog, men på grund af store problemer med at rekruttere deltidsbrandfolk blev stationen tidligere på året nedgraderet til en hjælpebrandstation og udstyret med en Hurtig Sluknings Enhed som eneste køretøj. Denne nedgradering er blevet mulig, fordi Falck har opgraderet korpsets brandstation i Mørkøv til et komplet slukningstog. Dermed kan hele Jernløse Kommune nu dækkes fra de omliggende kommuner, hvor slukningstogene fra Holbæk, Tølløse og Mørkøv kan være fremme overalt i Jernløse Kommune indenfor lovgivningens tidsgrænser. Det betyder at der ikke længere er noget krav om at der skal være en brandstation i Jernløse Kommune.

Kommunens nuværende kontrakt med Falck udløber 31. december 2003, og i forbindelse med forhandlingerne om en ny kontrakt har Falck fremlagt to alternativer: Det ene alternativ er en videreførelse af den nuværende ordning med en HSE i Undløse. Det andet alternativ er at der slet ikke er nogen brandstation i Jernløse Kommune. Og med udsigt til en betragtelig besparelse tyder meget på at politikerne vælger det sidste alternativ.

Den fremtidige brandslukning i Holbæk, Jernløse og Tølløse kommuner kan dog udvikle sig til lidt af et puslespil. For mens Holbæk Kommune er indstillet på at forny sin kontrakt med Falck, så er Jernløse og især Tølløse åbne overfor alternativer til Falck. I Tølløse Kommune har man således kontaktet nabokommunerne Bramsnæs, Hvalsø og Ringsted, der alle har kommunalt brandvæsen, og de tre kommuner har udtrykt interesse for et samarbejde med Tølløse Kommune om en kommunal brandslukningsordning. I Tølløse vil man i løbet af sommeren sammenligne Falcks tilbud med nabokommunernes, og det ventes, at der træffes en beslutning om den fremtidige brandslukning i august.

Hvis Tølløse Kommune ender med at fravælge Falck, kan det give problemer i Jernløse, for uden en station i Tølløse kan Falck ikke længere dække hele Jernløse Kommune uden en lokal brandstation. Hvis Jernløse Kommune omvendt vælger at slutte sig til et nyt kommunalt brandvæsen i Tølløse, så vil man ligeledes være nødt ti! l at genoprette en komplet brandstation i Undløse for at kunne overholde lovgivningens krav til udrykningstider.

Annonce