Falck overtager brandslukningen i Rønne

Falck har vundet Bornholms Regionskommunes udbud af brandslukningen i Rønne slukningsdistrikt. Allerede fra 1. september 2014 overgår brandslukningen til Falck, men det er endnu ikke afklaret, om brandstationen i Rønne flyttes til den nuværende Falck-station. Imidlertid er der lagt op til, at hjælpebrandstationen i Aakirkeby nedlægges.

Det var kun Falck, som bød på brandslukningen, men Bornholms Regionskommune afgav et kontrolbud. Et eksternt konsulentfirma analyserede de to bud, og ifølge kommunen resulterede en vurdering af objektive kriterier i, at Falck vandt udbuddet.

Overdragelsen af brandslukningen til Falck blev på et lukket møde i kommunalbestyrelsen vedtaget med stemmer fra Socialdemokraterne og Venstre. De Konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten stemte imod.

En forudsætning for, at Falcks tilbud var billigst, var tilsyneladende et fravalg af drift af hjælpebrandstationen i Aakirkeby, der var udbudt som en tillægsydelse. Det indebærer, at hjælpebrandstationen formentlig nedlægges i forbindelse med en kommende revision af den risikobaserede dimensionering. Kommunen valgte også at sige nej tak til Falcks tilbud på tillægsydelser i form af servicering af kommunens brandhanenet og assistance til døgnplejen med tunge løft. Udover brandslukningen og brandvagtsopgaver skal Falck dog levere afløsning for den kommunale indsatsledervagt i 30 døgn om året samt drive vagtcentral for hele kommunen.

De kommunale brandfolk overgår til Falck som virksomhedsoverdragelse. Det vil først senere blive besluttet, om der fortsat skal være både en brandstation og en Falck-station i Rønne, eller om brandstationen flyttes til den nuværende Falck-station – eller om der skal findes en ny, fælles station.

Med kommunalbestyrelsens beslutning udfører Bornholms Regionskommune fremover ikke længere selv brandslukningsopgaver. Øen er inddelt i tre slukningsdistrikter, og Falck vil fremover varetage brandslukningen i Rønne- og Nexø-distrikterne, mens Beredskabsstyrelsen fra tirsdag varetager brandslukningen i Allinge-distriktet. Kommunen varetager dog som nævnt fortsat selv indsatsledervagten.

Annonce