Debat om beredskabet i Ny Sorø Kommune

Politikerne i den kommende Ny Sorø Kommune er langt fra enige om, hvordan det fremtidige beredskab skal se ud. Byens socialdemokratiske borgmester ønsker, at kommunens kontrakt med Falck i Ruds Vedby skal opsiges, og at det skal overvejes, om der i stedet skal etableres en kommunal hjælpebrandstation. Venstre og Konservative ønsker derimod, at hele beredskabsopgaven i kommunen bliver sendt i udbud.

Budgetforhandlingerne i Sorø brød reelt sammen tirsdag, og beredskabet er blandt de punkter, som der er uenighed om. Venstre og Konservative i sammenlægningsudvalget ønsker således, at hele beredskabet bliver sendt i udbud, mens socialdemokraterne i deres budgetoplæg ønsker, at det skal overvejes, om hele brandslukningen i kommunen skal være kommunal.

Sorø Kommune kommer fra årsskiftet til at bestå af Sorø, Stenlille og Dianalund kommuner. Sorø har i dag et kommunalt brandvæsen, som også varetager brandslukningen i Stenlille. Brandvæsenet varetager udover brandslukningen en lang række serviceopgaver for kommunen, bl.a. vagtcentral for kommunale institutioner, psykisk kriseberedskab for de ansatte i kommunen, bagvagt for hjemmeplejen og overvågning af tyverialarmer. Dianalund har derimod aftale med Falck, som varetager brandslukningen fra Falck-stationen i Ruds Vedby. Situationen kompliceres af, at Falck i Ruds Vedby også slukker brand i Høng Kommune, som fra årsskiftet bliver en del af den nye Kalundborg Kommune.

Borgmester Ivan Hansen (S) har præsenteret et budget, hvor der lægges op til, at kontrakten med Falck opsiges med virkning fra udgangen af 2007. Hvad der derefter skal ske er usikkert. I budgettet er indarbejdet en besparelse på 500.000 kr. om året efter 2007, og det bemærkes, at der skal optages forhandlinger med Falck – og “såfremt Falck ikke kan varetage det fremtidige slukningsberedskab til en konkurrencedygtig pris, etableres eget slukningsberedskab”. Skal der etableres et kommunalt beredskab bliver der imidlertid tale om en nedgradering af brandstationen i Ruds Vedby, idet der kun vil blive tale om et hjælpebrandstation, mens Ruds Vedby i dag har et selvstændigt slukningstog. Den budgetterede besparelse på 500.000 kr. om året betyder reelt også, at hvis Falck fortsat skal varetage brandslukningen, så vil det også kun være med en hjælpebrandstation.

I Ruds Vedby har budgetforhandlingerne givet usikkerhed. Som nævnt tyder budgetoplægget på, at brandstationen i Ruds Vedby skal nedgraderes til hjælpebrandstation, og samtidig vil en opsigelse af Falck-kontrakten formentlig resultere i, at Falck lukker stationen i den forholdsvis lille by. Derfor starter lokalrådet i Ruds Vedby i den kommende weekend en underskriftsindsamling for en bevarelse af Falck-stationen.

Annonce