Rapporten fra Redningsberedskabets Strukturudvalg er udkommet

Arkivfoto: Kim Matthäi Leland

I lang tid var den ventet med stor spænding. Mens så blev den overhalet af den politiske udvikling – og blev reelt ligegyldig. Tirsdag offentliggjorde Forsvarsministeriet i al stilhed rapporten fra Redningsberedskabets Strukturudvalg, men der er allerede indgået politiske aftaler om de områder, som rapporten behandler.

Forsvarsministeriet nedsatte Redningsberedskabets Strukturudvalg i efteråret 2013. Udvalgets opgave skulle være at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab.

I juni indgik regeringen imidlertid højst overraskende en aftale med KL der fastsatte rammerne for en ny struktur i de kommunale beredskaber. Aftalen indebærer, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal have etableret ca. 20 fælles beredskabsenheder, der skal afløse de nuværende 87 beredskaber.

Kort tid efter blev der indgået en politisk aftale om en ny vækstpakke, og her indgik besparelser på 125 mio. kr. på det statslige beredskab i finansieringen. Dermed er der også taget politisk stilling til det statslige beredskab, selv om besparelserne først skal udmøntes i 2015, hvor der skal udarbejdes en implementeringsplan.

Tirsdag udkom rapporten fra Redningsberedskabets Strukturudvalg så i al stilhed, men det er uklart, om rapporten overhovedet vil blive anvendt i praksis.

I rapporten opererer man med en struktur, hvor der er basisberedskab og et overbygningsberedskab. Basisberedskabet skal forankres i kommunerne, men i større beredskabsenheder, mens overbygningsberedskabet forankres i staten eller delvist i kommunale beredskabsenheder. Endvidere skal et sted mellem to og 12 nye vagtcentraler varetage disponering af beredskaberne.

Hele rapporten kan læses her.

Annonce