Ni hovedstadskommuner skaber Danmarks største beredskab

Borgmestrene i Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Tårnby, Frederiksberg og København har netop aftalt, at de vil anbefale et nyt, fælles beredskab for de ni kommuner. Beredskabet vil dække godt 900.000 borgere og dermed blive landets største. Det fælles beredskab skal være på plads 1. januar 2016, og beredskabsopgaverne vil komme i udbud.

”De ni kommuner arbejder allerede tæt sammen på beredskabsområdet. Målet med den nye organisation er at sikre et slagkraftigt og tryghedsskabende beredskab, der kan håndtere beredskabets mange vigtige opgaver så effektivt som muligt. Det skal være kundeorienteret, omkostningseffektivt og af høj kvalitet. Og der vil fortsat være en prioritering af nærheden til kommunerne”, siger John Engelhardt, der er borgmester i Glostrup Kommune, på vegne af de ni kommuner.

Det er kommunernes forventning, at et stort og robust fælles beredskab kan sikre høj kvalitet i ydelserne og samtidig skabe grundlag for effektiviseringer som følge af stordriftsfordele og en optimeret planlægning af beredskab på tværs af kommunegrænser.

Det nye beredskab vil også fremover være rustet til at kunne håndtere store og komplekse hændelser, ligesom beredskabet fortsat vil være gearet til at håndtere hændelser i udsatte områder lige fra Metro, lufthavn til industri og samfundsinstitutioner.

Beredskab skal i udbud

Det indgår i aftalen, at der skal ske en markedsafprøvning af dele af beredskabets opgaver, og at der skal være mulighed for, at beredskabet selv byder ind på de opgaver, som markedsafprøves. Selskabet skal udarbejde en strategi for markedsafprøvning, hvor der vil være fokus på, at medarbejderne kan følge med opgaven i videst mulig omfang.

Med sammenlægningen sigter kommunerne mod at opnå en effektiviseringsgevinst på 28 mio. kr. ud af et samlet budget på 250 mio. kr. De 28 mio. kr. svarer til de ni kommuners andel af den aftale, KL og regeringen har indgået for 2015.

De ni kommuner vil etablere en fælles beredskabskommission og en bestyrelse med 15 medlemmer, hvor København er repræsenteret med 6, Frederiksberg med 2 og hver af de øvrige kommuner med 1 medlem. Det nye fælles beredskab oprettes som et selvstændigt § 60-selskab i henhold til den kommunale styrelseslov, og der vil ske en virksomhedsoverdragelse af opgaver, medarbejdere og aktiver fra kommunerne til det nye selskab.

Aftalen skal godkendes politisk i hver af de ni kommuner, inden den er gældende. Det forventes at ske i løbet af februar og marts. Sideløbende vil kommunerne starte arbejdet med at planlægge den nye organisation i detaljer, så beredskabet kan være arbejdsdygtigt og effektivt til start 1. januar 2016 med det mål at få alle medarbejdere med over i det nye beredskab.

Annonce