Langelands Kommune er på vej ud af Beredskab Fyn

Meget tyder på, at Langeland Kommune i dag beslutter at følge i fodsporene på Helsingør, Slagelse og Sønderborg kommuner – og opretter sit eget beredskab frem for at indgå i en af de nye beredskabsenheder. Det er udsigten til en ekstraregning på 324.000 kr. for opretholdelse af en lokal indsatsledervagt, som får Langeland til at overveje at forlade Beredskab Fyn.

Beredskab Fyn blev etableret den 1. januar 2016 med alle fynske kommuner – med undtagelse af Middelfart – som deltagere. Overdragelsen af indsatslederfunktionen til det nye beredskab blev dog udsat til 1. september 2016, men netop den fremtidige struktur for indsatsledelsen har givet anledning til en ophedet debat på Langeland.

I en ny plan for risikobaseret dimensionering lægges der op til, at indsatsledervagten på Langeland skal nedlægges, således at indsatslederne i stedet skal komme fra Svendborg. Men på Langeland frygter man, at indsatslederne dermed vil få øget responstiden med ca. 45 minutter – og at man dermed ikke kan leve op til Beredskabsstyrelsens anbefaling om, at indsatslederen bør kunne være fremme på et skadested senest samtidigt med eventuelle assistancestyrker, der udgør selvstændige hold, da den først ankomne holdleder kun kan varetage den tekniske ledelse af indsatsen for ét hold.

Anbefaler lokale indsatsledere

Hos Beredskab Fyn har ledelsen da også skiftet holdning, og nu anbefaler man i stedet, at der opretholdes en indsatsledervagt på Langeland. I en e-mail skriver beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard således til Langeland Kommune:

”Beredskab Fyn skal anbefale, at Langeland kommune fra 1/9 2016 fortsætter med den indsatslederordning som kommunen i dag har, hvilket betyder, at indsatslederne på Langeland fastholdes, og at der på de 3 brandstationer ikke indføres en teknisk holdlederordning. Beredskab Fyn skal samtidigt anbefale, at udgiften hertil fordeles med 2/3 til Langeland kommune og 1/3 til de øvrige 8 kommuner, afregnet efter fordelingsnøglen. Den samlede omkostning vil i 2016 priser udgøre kr. 485.875 årligt.”

Og det er udsigten til denne ekstraregning på 324.000 kr., som nu får Langeland Kommune til at overveje at forlade Beredskab Fyn. Umiddelbart vil kommunen nemlig ikke acceptere ekstraregningen, og da alle kommuner skal godkende planen for risikobaseret dimensionering, inden den kan træde i kraft, kan Langeland reelt blokere for planen. Også dette berøres i e-mailen fra beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard, som skriver:

”Hvis Langeland Kommune beslutter, at man ikke vil godkende den nye risikobaserede dimensionering er konsekvensen nok, at der skal startes en proces op omkring Langelands udtræden af Beredskab Fyn”.

I Langeland Kommune er vurderingen, at man i samarbejde med Falck vil kunne drive et selvstændigt beredskab indenfor den nuværende budgetramme på 4,2 mio. kr. Det inkluderer en lokal indsatsledervagt med tre indsatsledere. Derfor skal byrådet i dag tage stilling til, om man vil betale ekstraregningen og fortsætte i Beredskab Fyn, eller om man i stedet vil udtræde af det fælles beredskab og genetablere sit eget beredskab i samarbejde med Falck. Og de foreløbige politiske udmeldinger tyder på, at der er stemning for at forlade Beredskab Fyn.

Annonce