Regler giver problemer for ungdomsbrandværn

Et stigende antal kommuner har oprettet ungdomsbrandværn, men en række forskellige regler giver problemer for de unge brandfolk. Det mener i hvert fald det sønderjyske Grænseegnens Ungdomsbrandværn, som har henvendt sig til folketingspolitikerne for at påpege, at den økonomiske refusion, som staten giver til uddannelse af ungdomsbrandfolk, forudsætter, at arbejdsmiljøreglerne brydes, ligesom det er meget dyrt for ungdomsbrandværnene at få lov til at bruge Beredskabsstyrelsens øvelsespladser. Det bliver nu en sag for forsvarsministeren.

Det er formanden for Grænseegnens Ungdomsbrandværn, Dirk Beckmann, som har skrevet til Folketingets forsvarsudvalg. Her henviser han blandt andet til, at det i det seneste beredskabsforlig blev besluttet, at staten via den såkaldte enhedstimebetaling også skal refundere kommunernes udgifter i forbindelse med uddannelse af ungdomsbrandfolk. Det forudsætter imidlertid, at uddannelsen er knyttet op på beredskabets almindelige grunduddannelse.

”Grunduddannelsen i beredskabet er dog tilrettelagt på, at det er voksne mennesker, der tager den. Derved indgår der klipning af biler med tungt hydraulikværktøj, som de unge mennesker efterarbejdsmiljøloven slet ikke må bære rundt på. Der indgår i grunduddannelsen også røgdykning udendørs. Dette er også forbudt for de unge mennesker efter arbejdsmiljøloven. Hvis vi som selvstændig forening gerne vil have del i enhedstimebetalingen, bliver vi som instruktører nødt til at bryde arbejdsmiljøloven og er efterfølgende personligt ansvarlige, hvis ungerne får problemer med helbredet”, skriver Dirk Beckmann.

Grænseegnens Ungdomsbrandværn foreslår politikerne, at lederne for ungdomsbrandværnene, ledelsen i landsorganisationen for danske ungdomsbrandkorps og repræsentanter for Beredskabsstyrelsens videncenter for uddannelse i fællesskab laver en uddannelsesplan, som alle ungdomsværn kan følge.

Et andet problem er ungdomsbrandværnenes brug af køretøjer: ”Hos os i Aabenraa Kommune har beredskabschefen forbudt os at køre med ungerne i de kommunale brandkøretøjer pga. nogle toldregler og forsikringsregler. I andre kommuner bliver der afsat en automobilsprøjte til ungdomsbrandværnet. Hvordan kan nogle kommuner afsætte køretøjer til formålet, mens det er forbudt andre steder? Vi kan jo desværre ikke uddanne kun på brandstationen; og at anskaffe en egen lille brandsprøjte kræver så mange penge, at der er umuligt for en lille forening som vores”.

Samtidig kommer Grænseegnens Ungdomsbrandværn med et konkret forslag til politikerne: ”Kan man ikke sørge for, at Beredskabsstyrelsen stiller vederlagsfri køretøjer og øvelsesområder til rådighed for ungdomskorpsene uden for normal arbejdstid og efter aftale? I dag koster det en formue, hvis vi gerne vil øve os på Beredskabsstyrelsens øvelsespladser”.

På baggrund af henvendelsen har Dansk Folkepartis Marie Krarup bedt forsvarsministeren om at gå ind i sagen.

Annonce