Ungdomsbrandvæsen nedlægges efter uenighed om instruktører

Efter 10 år er det slut med ungdomsbrandvæsenet i Korsør. Officielt nedlægges brandvæsenet først fra årsskiftet, men reelt stopper undervisningen allerede nu. Det er tilsyneladende uenighed om kravene til instruktører, som har gjort det umuligt at fortsætte ungdomsbrandvæsenets drift. Falcks akkreditering på ambulancerådet gør således, at der skal være en Falck-ansat til stede ved undervisning, men Falck mener, at der var fundet en løsning, og formanden for ungdomsbrandvæsenernes landsforening betegner da også problemerne som interne stridigheder i ungdomsbrandvæsenet.

Sjællandske skriver, at lukningen ifølge Korsør Ungdomsbrandvæsen (KUB) selv skyldes, at Falck i Korsør har stillet som krav, at mindst halvdelen af instruktørerne skal have Falck-baggrund. ”Et af problemerne er, at vi ikke har tilgang af så mange nye instruktører, men vi er også ramt af nye retningslinjer. Derfor har vores daglige ledelse valgte at indstille til bestyrelsen, at de skulle stemme for en lukning af KUB”, forklarer kasserer Jørgen Hansen, der for 10 år siden var med til at starte foreningen bag ungdomsbrandvæsenet.

Stationsleder Finn Pedersen fra Falck forstår dog ikke, at KUB begrunder lukningen med krav om Falck-ansatte instruktører. ”Det er rigtigt, at det var sådan på et tidspunkt. Vi skal have Falck-instruktører på, fordi vi er akkrediteret i ambulancetjenesten. Det betyder, at man ikke kan færdes frit på stationen, hvis ikke man er tilknyttet Falck. Men vi har altså fraveget det krav igen. Det har vi gjort, fordi KUB nu har indført, at der skal være en Falck-ansat tilstede”, fortæller Finn Pedersen til Sjællandske.

Formanden for Landsforeningen af Ungdomsbrandvæsen i Danmark, Bjarne Nielsen, er selv tidligere instruktør hos KUB, og han kender godt til problemerne i Korsør. ”Det bunder i, at Falck-ledelsen i Korsør selvfølgelig har nogle retningslinjer, de skal følge på stationen. Dem prøver lederen Flemming Hansen at stikke ud, men fordi tingene ikke arter sig som bestyrelsen i KUB gerne vil, så går de bag om ryggen på den lokale ledelse og til toppen. Det er desværre blevet lidt voksenpræget med interne stridigheder og ikke særlig børnepræget i Korsør Ungdomsbrandvæsen”, siger han.

Annonce