Brandvæsen

Brandkadetter får støtte fra kriminalpræventiv pulje

To projekter med unge brandkadetter hos Bornholms Brandvæsen og Assens Brandkadetkorps bliver nu støtter med henholdsvis 280.000 kr. og 300.000 kr. i perioden 2023-2025. Pengene kommer fra den kriminalpræventive pulje, og projekterne støttes, fordi de tilbyder de unge et sundt fællesskab ved at give dem nye kompetencer og gode relationer.

Brandvæsen

Afsætter 3,2 mio. kr. til unge i beredskabet

Landsorganisationen Unge i Beredskabet, der siden 2018 har samlet og varetaget arbejdet med ungdomsbrandkorps med særligt fokus på at skabe fællesskab og samfundsansvar for de unge, får en stor stigning i den årlige bevilling. I dag får organisationen 2 mio. kr. om året, men i perioden 2024-2029 øges tilskuddet til 3,2 mio. kr.

Brandvæsen

Starter som brandmand – efter syv år i ungdomsbrandværn

Efter syv år som ungdomsbrandmand er Charlotte Falk Berg startet som brandmand m/k hos Padborg Frivillige Brandværn. I sidste måned kunne den kun 18-årige Charlotte Falk Berg således hænge indsatsdragten fra Grænseegnens Ungdomsbrandværn på knagen for sidste gang. Det var dog ikke for at sige farvel til brandmandsfaget, men for at hoppe i indsatsdragten hos Padborg Frivillige Brandværn.

Brandvæsen

Personale i ungdomsbrandkorps skal nu have børneattest

Flere og flere beredskaber etablerer ungdomsbrandkorps, og fra månedsskiftet er reglerne blevet ændret, således at beredskaberne nu skal indhente en såkaldt børneattest, når der ansættes instruktører og øvrige medarbejdere i ungdomsbrandkorpsene. En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år.

Brandvæsen

Afslutning markerer ny start for brandkadetter

Det første kuld af brandkadetter i Holstebro Kommune er færdige med deres uddannelse, og nu kan de unge fortsætte i et nyoprettet ungdomsbrandkorps. Og tilbagemeldingen fra lærerne om de syv drenge og fem piger, der nu afslutter uddannelsen som brandkadetter, går på større selvtillid, mere mod, større deltagelse i undervisningen og mere ansvar i dagligdagen.

Brandvæsen

Holstebro får penge til brandkadetter

På torsdag overrækker TrygFonden 647.500 kr. til Holstebro Kommunes nye projekt ”Firekids, Fireguys ’n’ girls”, hvor 13-17 årige brandkadetter gennem beredskabsøvelser og jobtræning lærer om krisesituationer, får større samfundsansvar og flere personlige kompetencer. De udsatte unge uddanner sig til mikro- og juniorkadetter hos kommunens redningsberedskab.