Ringsted Brandvæsen vil indføre 1-minutsberedskab i dagtimerne

Fremover skal Ringsted Brandvæsen have en holdleder og tre brandfolk på vagt på brandstationen på alle hverdage mellem kl. 6 og 18. Årsagen er den kroniske mangel på deltidsbrandfolk, som giver problemer med afgangstiderne. Det fremgår af kommunens nye dimensioneringsplan, som netop er vedtaget. Planen indebærer en væsentlig styrkelse af brandvæsenet, der udover 1-mnutsberedskabet også overgår til at have tre fuldtidsansatte indsatsledere, styrker øvelsesaktiviteterne og investerer i en ny tanksprøjte, en drejestige eller redningslift, en miljøvogn og en redningsbåd. I alt vil de årlige udgifter til brandvæsenet stige med 3,5 mio. kr.

Overgangen til at anvende fuldtidsbrandfolk i dagtimerne kan reducere afgangstiden med op til fire minutter, da målsætningen fremover vil være en afgangstid på 1 minut – mod i dag 5 minutter. På hverdage kl. 6-18 vil brandvæsenet fremover rykke ud med en holdleder og tre brandfolk i 1-minutsberedskab, hvorefter en holdleder og fem brandfolk fra deltidsberedskabet tilkaldes. Resten af tiden vil beredskabet består af en holdleder og syv brandfolk i 5-minuttersberedskab.

I dag består beredskabet i Ringsted døgnet rundt af to hold med henholdsvis holdleder og seks brandfolk samt holdleder og fire brandfolk på tilkald. Samlet set reduceres beredskabet således med to mand i dagtimerne og en holdleder og tre brandfolk resten af døgnet.

Brugen af fuldtidsbrandfolk vil i sig selv koste 2 mio. kr. om året, men forventningen er, at pengene kan spares i andre dele af kommunen ved at lade brandfolkene overtage forskellige serviceopgaver, som kan løses, mens de har vagt på brandstationen. Og selv om den nye bemanding indgår i dimensioneringsplanen, vil bemandingen først blive indført over en årrække, i takt med at de nye opgaver overføres til brandvæsenet.

Også når det gælder indsatsledere, indebærer dimensioneringsplanen en styrkelse. Fremover skal der nemlig være tre indsatsledere i Ringsted Brandvæsen, som alle skal være fuldtidsansatte i brandvæsnet. Ud over de tre skal der desuden være én uddannet indsatsleder, som kan indgå som afløser. Det vil koste 375.000 kr. ekstra om året.

Store ændringer i vognparken

På materielområdet vil der også ske store ændringer i de kommende år.

En af brandvæsenets autosprøjter skal således udskiftes med en ny tanksprøjte, der skal indsættes endnu en multivogn og den nuværende 18 m. påhængsstige skal udskiftes med en 32 m. drejestige eller redningslift. Der indsættes endvidere en skiltetrailer og en redningsbåd samt opbygges en miljøvogn, der kan løse alle miljøopgaver i forhold til afspærring, afdækning, stopning af udstrømning samt opsamling. En udfaset tankvogn skal anvendes til supplerende vandforsyning, hvor den ved behov kan fremføres af vagtfrit mandskab eller frivillige. Det giver en forøgelse af vandkapaciteten på 3.000 liter i forhold til den nuværende kapacitet. Den nuværende slangetender udgår.

Den ene af brandvæsenets indsatsledervogne skal desuden opgraderes, så den kan benyttes som kommunikationsvogn ved større opgaver, hvor der er behov for ekstra kommunikationspersonale. Opgaverne inden for kommunikation kan løses ved tilkald af frivillige.

I alt skal der årligt bruges 650.000 kr. på nyt materiel.

Samlede udgifter på 3,5 mio. kr.

Ringsted Brandvæsen vil fremover også bruge 100.000 kr. om året til et øget timeforbrug på øvelser, blandt andet til rutinering og vedligehold af det specialiserede udstyr og de køretøjer, som i fremtiden bliver en større del af brandvæsenet.

Endelig skal der anvendes 330.000 kr. om året til andre tiltag, blandt andet forebyggende indsats, drift af højderedningskøretøj og uddannelse af afløser til indsatsledervagten. Dermed når de ekstra udgifter op på 3,5 mio. kr.

Annonce